Portál pro uživatele dopravy a přepravy materiálu, strojů a zařízení, minerálů a surovin, těžebního, stavebního průmyslu a důlní činnosti česky deutsch english


Rozšířené ...
Výrobky a služby kategorie i-TES: Internetový Technicko-Ekonomický Server

Výrobky a služby kategorie

i-TES > Díly a příslušenství dopravníků > Elektrovybavení dopravníků > MOVIFIT® - inovativný systém decentrální techniky | SEW-EURODRIVE CZ, s.r.o.

Výrobky a služby kategorie MOVIFIT® - inovativný systém decentrální techniky

Rovněž decentrální řízení pohonů MOVIFIT® odpovídá třem základním kritériím decentrálních systémů pohonů: Je modulární, flexibilní a hospodárné. K dispozici jsou tři provedení zařízení, která spojují známé výhody decentrální instalační techniky SEW-EURODRIVE s moderními, aplikačními funkcemi pohonu a komunikačními funkcemi.


 

Inovativní přípojná technika zajišťuje rychlou instalaci a uvedení do provozu, ale také snadnou diagnostiku a údržbu, např. při výměně elektroniky. Systém MOVIFIT® je univerzálně použitelný a vhodný i pro nové strategie s optimalizovanou topologií zařízení.


 

Specifická provedení jsou standardně k dispozici, jako např. MOVIFIT® s doplňkem HygienicPlus pro použití ve zvláštních podmínkách, např. v mokrých provozech v nápojovém průmyslu.
Funkční úroveň označuje rozsah funkcí softwaru přiřazeného zařízením MOVIFIT® s ohledem na


 

  • Obsluha
  • Lokální řízení soustavy
  • Diagnostika


Classic
Jednoduché funkce
  • Řízení jako brána průmyslové sběrnice přes MOVILINK®
  • Snadná manipulace a funkčnost, srovnatelné např. s řízením průmyslových distributorů SEW (Z.3, Z.6 atd.)
Technology
Volné programování
(MOVI-PLC®/MOVITOOLS® MotionStudio)
  • Programování se provádí podle IEC 61131 (např. KOP, FUP, AWL, ST, AS)
  • MOVITOOLS® MotionStudio s editorem PLC, modulem Application Builder atd.
  • Vícestupňový koncept knihoven
Systém
Přepravní funkce řízené podle pohonu
(MOVIVISION®)
  • Centrální ukládání dat a správa
  • Centrální parametrizační a diagnostický systém s parametrizovatelným softwarem zařízení MOVIVISION®
  • Parametrizovatelné přepravní funkce řízené podle pohonu
  • Snadná, intuitivní manipulace pro provozovatele zařízení
Komunikace
  • Funkční úrovně Classic a Technology podporují všechny běžné sběrnicové systémy: PROFIBUS, PROFINET, PROFISAFE, DeviceNet, Ethernet IP a Modbus/TCP
  • Funkční úroveň System podporuje systém PROFIBUS

 

MOVIFIT®-MC
  • Možnost připojení až 3 zařízení MOVIMOT® prostřednictvím hybridního kabelu
  • Napěťový rozsah 3x 380 ... 500 V
  • Integrovaný rozvod energie s ochranou vedení
  • Integrované komunikační rozhraní
  • Přepínač údržby
  • Funkce „bezpečné zastavení“
    • Bezpečnostní kategorie 3 podle EN 954-1
    • Kategorie zastavení 0 podle EN 60204-1
  • 12 digitálních vstupů + 4 digitální vstupy/výstupy
  • Rozhraní CAN/SBus pro externí součásti
  • Snadná a rychlá parametrizace přes přepínače DIP nebo průmyslovou sběrnici

MOVIFIT®-SC
  • Elektronický (bezkontaktní) spouštěč motoru
    • v případě připojení 2 motorů (dvojitý spouštěč) -> jeden směr otáčení
    • v případě připojení 1 motoru (reverzační spouštěč) -> dva směry otáčení
  • Výkonový rozsah
    • v případě připojení 2 motorů -> 2x 0,37 až 2,2 kW
    • v případě připojení 1 motoru -> 1x 0,37 až 4,0 kW
  • Nastavitelný čas pro plynulý rozběh
  • Napěťový rozsah 3x 380 ... 500 V
  • Bezpečnostní přínos díky zapojení 3 fází
  • Integrovaný rozvod energie
  • Integrované řízení brzdy pro dvoudrátovou brzdu SEW
  • Řídicí výstup pro externí řízení brzdy
  • Volitelný spínač údržby
  • Integrované komunikační rozhraní
  • Digitální vstupy a výstupy
    • 6 DI + 2 DI/O s funkční úrovní Classic
    • 12 DI + 4 DI/O s funkční úrovní Technology nebo System
  • Rozhraní CAN/SBus pro externí součásti
  • Snadná a rychlá parametrizace přes přepínače DIP
  • Rozšířená parametrizace přes průmyslovou sběrnici nebo diagnostické rozhraní

MOVIFIT®-FC
  • Parametrizovatelný (open-loop) frekvenční měnič
  • Výkonový rozsah od 0,37 do 4 kW (ve dvou konstrukčních velikostech)
  • Napěťový rozsah 3x 380 ... 500 V
  • Integrovaný rozvod energie
  • Integrované řízení brzdy pro dvoudrátovou brzdu SEW
  • Volitelný interní brzdový odpor (integrovaný v části ABOX)
  • Volitelný externí brzdový odpor
  • Volitelný spínač údržby
  • Integrované komunikační rozhraní pro externí součásti
  • Digitální vstupy a výstupy
    • 6 DI + 2 DI/O s funkční úrovní Classic
    • 12 DI + 4 DI/O s funkční úrovní Technology nebo System
  • Rozhraní CAN/SBus
  • Volitelné připojení senzorů/aktorů přes externí standardní vstupní a výstupní boxy
  • Funkce „bezpečné zastavení“
    • Bezpečnostní kategorie 3 podle EN 954-1
    • Kategorie zastavení 0 podle EN 60204-1
  • Snadná a rychlá parametrizace přes přepínače DIP
  • Rozšířená parametrizace přes průmyslovou sběrnici nebo diagnostické rozhraní

 


Zdroj dat
http://www.sew-eurodrive.cz/produkt/movifit-inovativn-system-decentr-ln-techniky.htm


i-TES | Varga Tomáš: Tel.: +420 777 748 228 | info@i-tes.com | http://www.i-tes.com


 © 2006-2019 Insion