Portál pro uživatele dopravy a přepravy materiálu, strojů a zařízení, minerálů a surovin, těžebního, stavebního průmyslu a důlní činnosti česky deutsch english


Rozšířené ...
Výrobky a služby kategorie i-TES: Internetový Technicko-Ekonomický Server

Výrobky a služby kategorie

i-TES > Díly a příslušenství dopravníků > Elektrovybavení dopravníků > Příslušenství | SEW-EURODRIVE CZ, s.r.o.

Výrobky a služby kategorie Příslušenství

SEW-EURODRIVE nabízí pro všechny motory a převodové motory odpovídající standardizované varianty konektorů a snímačových kabelů.


 

Tyto prvky jsou navrženy tak, aby v každém okamžiku optimálním způsobem podporovaly výkon pohonu, aby bylo možné je snadno připojit a aby bylo zajištěno bezpečné spojení s příslušným motorem.


 

Typ motoru
Výkonový konektor
Elektronika pohonů
CMP 40-63
Motor: SM1
Pohonové měniče MOVIDRIVE®
Brzdový motor: SB1
CMP 71-100
Motor: SM1, SMB
Pohonové měniče MOVIDRIVE®
Brzdový motor: SB1, SBB
CMP 40-63
Motor: SM1
Servoměnič MOVIAXIS®
Brzdový motor: SB1
CMP 71-100
Motor: SM1, SMB
Servoměnič MOVIAXIS®
Brzdový motor: SB1, SBB

Typ motoru
Konektor snímače
Elektronika pohonů
CMP 40-100
rezolver RH1M
Pohonové měniče MOVIDRIVE®
CMP 40-63
HIPERFACE® AK0H, EK0H, AS1H, ES1H
Pohonové měniče MOVIDRIVE®
CMP 71-100
HIPERFACE® AK0H, EK1H, AK1H
Pohonové měniče MOVIDRIVE®
CMP 40-100
Rezolver RH1M
Servoměnič MOVIAXIS®
CMP 40-63
HIPERFACE® AK0H, EK0H, AS1H, ES1H
Servoměnič MOVIAXIS®
CMP 71-100
HIPERFACE® AK0H, EK1H, AK1H
Servoměnič MOVIAXIS®

 

Přímé připojení
Typ motoru
Typ snímače
Připojení na straně snímače
Připojení měniče
DR71 – DR132
EI7S, EI76, EI72, EI71
Koncové objímky žil
Koncové objímky žil
Pohonové měniče MOVIDRIVE®
Konektor M12
ES7S, ES7R, AS7W, AS7Y
Koncové objímky žil
Konektor D-Sub
Pohonové měniče MOVIDRIVE®
Přípojné víko
DR160 – DR225
EG7S, EG7R, AG7W, AG7Y
Koncové objímky žil
Přípojné víko
DR315
EH7S
Konektor M23
AH7Y
Koncové objímky žil
 

Připojení přes mezisloty
Typ motoru
Typ snímače
Připojení na straně snímače
Mezikonektor
DR71 – DR132
ES7S, ES7R, AS7W
Koncové objímky žil
Konektor M23 (spojka)
Přípojné víko
DR160 – DR225
EG7S, EG7R, AG7W
Koncové objímky žil
Přípojné víko
 

Mezislot
Konektor M23 (konektor)
Prodloužení
Konektor M23 (spojka)
 

Mezislot
Připojení měniče
Konektor M23 (konektor)
Prodloužení
Konektor D-Sub
Pohonové měniče MOVIDRIVE®


Zdroj dat
http://www.sew-eurodrive.cz/produkt/p-slu-enstv.htm


i-TES | Varga Tomáš: Tel.: +420 777 748 228 | info@i-tes.com | http://www.i-tes.com


 © 2006-2020 Insion