Portál pro uživatele dopravy a přepravy materiálu, strojů a zařízení, minerálů a surovin, těžebního, stavebního průmyslu a důlní činnosti česky deutsch english


Rozšířené ...
Výrobky a služby kategorie i-TES: Internetový Technicko-Ekonomický Server

Výrobky a služby kategorie

i-TES > Díly a příslušenství dopravníků > Elektrovybavení dopravníků > MOVI-PLC® aplikace | SEW-EURODRIVE CZ, s.r.o.

Výrobky a služby kategorie MOVI-PLC® aplikace

Řídicí technika „Made by SEW-EURODRIVE“


 

Množství Vašich automatizačních úloh můžete flexibilně a efektivně řešit pomocí řídicí techniky SEW-EURODRIVE. Níže jsou uvedeny stručné a přehledné informace o prostupném a rozšířitelném programovém nástroji pro řízení, který je možné efektivně a hospodárně začlenit do různých automatizačních koncepcí. Přitom nezáleží na tom, zda příslušný pohyb vyžaduje volné programování, nebo je možné jej také realizovat pomocí standardizovaného aplikačního modulu.


 

Koncepce:


 

  • Prostupný a rozšířitelný hardware: Motion and Logic Controller
  • Volné programování aplikací pomocí řízení MOVI-PLC Motion Control
  • Snadná konfigurace aplikací pomocí Configurable Control Unit (CCU)


 

Pro zajištění snadné konfigurace aplikací obsahuje řídicí technika firmy SEW-EURODRIVE jednotku Configurable Control Unit (CCU) se standardizovanými a přímo spustitelnými aplikačními moduly, u kterých je pouze zapotřebí nastavit parametry. Jejich funkce jsou přizpůsobeny konkrétním aplikacím a je možné je rychle a jednoduše konfigurovat, a to i bez jakýchkoli programátorských znalostí. Integrovaná diagnostika navíc umožňuje rychlé uvedení do provozu bez složitých komplikací.


 

Jeden nástroj – univerzální a nezávislý na pohonu: Application Configurator


 

Application Configurator poskytuje uživateli nástroj pro konfiguraci a diagnostiku. Nezávisle na potřebném aplikačním modulu a na použitých součástech pohonů a řízení SEW-EURODRIVE je vždy výsledkem prakticky orientované řešení. Obsluha aplikací totiž zůstává vždy stejně jednoduchá.


 

Výhody v praxi:


 

  • aplikační program běží na řídicí jednotce, a je proto nezávislý na připojené elektronice pohonů
  • parametrizovatelná standardní řešení pro běžné polohovací úlohy a řízení pohybů
  • grafický průvodce pro uvedení do provozu a diagnostiku
  • integrovaná funkce sledování pro snadné hledání chyb
  • obslužný software graficky indikuje provozní stav každého aplikačního modulu a umožňuje rychlé odstranění případných chyb
  • implementovaná funkce řídicího provozu usnadňuje předběžné uvedení do provozu bez nadřazeného řízení PLC
  • monitor procesních dat slouží k vizualizaci výměny dat mezi aplikačními moduly s nastavenými parametry a nadřazeným řízením (PLC)
  • snadná a rychlá správa přes USB nebo ethernet
  • data celého aplikačního modulu včetně všech parametrů pohonu se ukládají na paměťovou kartu (SD)

Zdroj dat
http://www.sew-eurodrive.cz/produkt/movi-plc-aplikace.htm


i-TES | Varga Tomáš: Tel.: +420 777 748 228 | info@i-tes.com | http://www.i-tes.com


 © 2006-2019 Insion