Portál pro uživatele dopravy a přepravy materiálu, strojů a zařízení, minerálů a surovin, těžebního, stavebního průmyslu a důlní činnosti česky deutsch english


Rozšířené ...
Výrobky a služby kategorie i-TES: Internetový Technicko-Ekonomický Server

Výrobky a služby kategorie

i-TES > Díly a příslušenství dopravníků > Elektrovybavení dopravníků > MOVI-PLC® verze" Advanced" | SEW-EURODRIVE CZ, s.r.o.

Výrobky a služby kategorie MOVI-PLC® verze" Advanced"

Řídicí technika „Made by SEW-EURODRIVE“


 

Množství svých automatizačních úloh můžete flexibilně a efektivně řešit pomocí řídicí techniky SEW-EURODRIVE. Níže jsou uvedeny stručné a přehledné informace o prostupném a rozšířitelném programovém nástroji pro řízení, který je možné efektivně a hospodárně začlenit do různých automatizačních koncepcí. Přitom nezáleží na tom, zda příslušný pohyb vyžaduje volné programování, nebo je možné jej také realizovat pomocí standardizovaného aplikačního modulu.


 

Koncepce:


 

  • Prostupný a rozšířitelný hardware: Motion and Logic Controller
  • Volné programování aplikací pomocí řízení MOVI-PLC Motion Control
  • Snadná konfigurace aplikací pomocí Configurable Control Unit (CCU)


 

Pro flexibilní řešení komplexních úloh při automatizaci strojů nabízí SEW-EURODRIVE volně programovatelné řízení MOVI-PLC® Motion Control. Jeho rozšiřitelné řídicí jednotky představují ideální platformu pro řešení komplexních úloh, protože umožňují prostupné ovládání a funkčnost. Pro kompletní automatizaci celých strojů jsou k dispozici komplexní rozhraní pro externí periferie a vizualizaci.


 

Pro snadné uvedení do provozu může uživatel u mnoha aplikací využít připravené programové moduly. Vysokou flexibilitu zajišťují standardní programovací jazyky FUP, KOP, AWL a Structure Tex.


 

Řízení MOVI-PLC® zajišťuje vždy optimální funkčnost pohonu a hodí se všude tam, kde jsou vyžadována inteligentní řešení pohonů, např. pokud je nutno zajistit perfektní soulad několika různých pohonů. S využitím řízení MOVI-PLC® je možné takový soulad rychle a flexibilně zajistit.


 

Rozsáhlé možnosti použití a pracovní polohy řízení MOVI-PLC® poskytují pro každý požadavek vhodnou topologii řízení: Motion-Control, modulární, s jedním systémem vstupů/výstupů nebo jako samostatná součást (stand alone).


Motion Control
Tato řízení umožňují díky snadné manipulaci a velkému množství předpřipravených funkčních modulů efektivní využití funkcí Motion zejména tehdy, když je třeba koordinovat chod více os. Díky propojení os pomocí rychlé, synchronní systémové sběrnice je možné všechny úlohy systému Motion Control soustředit do jednoho řízení.
Modular
V praxi se často doporučuje zpracovávat vstupy/výstupy, které bezprostředně závisí na průběhu pohybů, nebo tento průběh ovlivňují, rovněž v řídicí jednotce, např. ve formě sepnutí vačky nebo jako události Touch Probe. Řídicí jednotka pak prostřednictvím řízení Motion Control řídí průběh dílčího procesu a provádí automatizaci modulu ve stroji. Výhody: nižší zatížení centrálního řízení PLC, kratší odezvy a vyšší výkon. Kromě toho přispívá integrace funkcí do řídicí jednotky k ochraně podnikového know-how a ke snížení náročnosti výměny centrálního automatizačního systému.
Stand-alone
Navíc jsou v kombinaci s obslužným panelem Drive Operator (DOP) a systémem vstupů a výstupů k dispozici všechny součásti, které jsou zapotřebí pro kompletní automatizační řešení – od pohonu s vhodnou elektronikou, přes řízení s flexibilním systémem vstupů/výstupů až po vizualizaci. Řídicí jednotka „Stand alone“ převezme všechny automatizační úlohy od řízení Motion Control až po sekvenční řízení.


 

Motion Control s řízením MOVI-PLC® poskytuje pro každou aplikaci, nezávisle na složitosti úlohy a znalostech programování, tři úvodní možnosti, které vedou rychle a snadno k fungujícímu řešení.


Funkční moduly: Množství kombinací a flexibilní použití
Nejširší možnosti má uživatel, který cíleně využívá funkční moduly, s jejichž pomocí se zpřístupní určitá funkce pohonu. Tyto moduly jsou přehledně uspořádány v knihovnách podle funkce a typu měniče. S určitou dávkou uživatelských zkušeností je možné funkční moduly flexibilně kombinovat, a vytvářet tak optimální programy.
Programové moduly: optimální spojení a efektivní využití
V programových modulech jsou začleněny rozsáhlé funkce pohonu. Tyto funkce sahají od jednoduchých aplikací, jako je např. polohování, referenční chod nebo regulace otáček přes technologické funkce pro řízení vačky nebo synchronního chodu až po funkce využívající interpolací několika os z kinematických schémat. Po začlenění příslušných programových modulů se uživatel soustředí již pouze na programování důležitých sekvencí v dané aplikaci. Všechny funkce pohonu ovládají programové moduly komfortně přes příslušné rozhraní. Programové moduly jsou proto ideální pro programátory PLC, kteří si chtějí usnadnit programování funkcí pohonu.
Knihovny:
Pro efektivní programování nabízí řízení MOVI-PLC® kromě knihoven pro standardní funkce IEC také speciální knihovny pro každý typ měniče. Tyto knihovny obsahují moduly pro příslušné funkce pohonu. Jsou obsaženy následující funkce: uvolnění pohonu, zadávání otáček, polohování, referenční chod a čtení i zápis parametrů.
Kromě toho jsou k dispozici knihovny pro technologické funkce, jako je např. synchronní chod, vačka, virtuální řídicí osa a spínací vačka. Z tohoto spektra modulů je možné snadno sestavovat individuální a na míru ušitá řešení.
K dispozici jsou následující technologické funkce:
MPLCTecGearMotion
  • elektronická převodovka (synchronní chod)
  • množství režimů pro napojení a zdrojů spouštění
  • přepínatelný zdroj master
  • zpracování offsetu
MPLCTecCamMotion
  • elektronická vačka
  • množství zdrojů spouštění a zdrojů master
  • možnost přepínání mezi větším množstvím křivek
  • online výpočet křivky
MPLCTecVirtualEncoder
  • virtuální snímač s profilem pojezdu omezujícím trhání
  • možnost provozovat jako reálný pohon v různých provozních režimech
  • možnost použít dva vzájemně nezávislé virtuální snímače
  • jako řídicí hodnota pro synchronní chod a vačku
MPLCTecCamSwitch
  • vačkové spínací zařízení
  • tři stopy, každá se 4 vačkami
  • možnost volby zdroje snímání
  •  


Zdroj dat
http://www.sew-eurodrive.cz/produkt/movi-plc-verze-advanced.htm


i-TES | Varga Tomáš: Tel.: +420 777 748 228 | info@i-tes.com | http://www.i-tes.com


 © 2006-2019 Insion