Portál pro uživatele dopravy a přepravy materiálu, strojů a zařízení, minerálů a surovin, těžebního, stavebního průmyslu a důlní činnosti česky deutsch english


Rozšířené ...
Výrobky a služby kategorie i-TES: Internetový Technicko-Ekonomický Server

Výrobky a služby kategorie

i-TES > Díly a příslušenství dopravníků > Elektrovybavení dopravníků > MOVIGEAR® DSC | SEW-EURODRIVE CZ, s.r.o.

Výrobky a služby kategorie MOVIGEAR® DSC


 

V mnoha oborech, jako např. v automobilovém, potravinářském a nápojovém průmyslu, v logistice letišť nebo v obecné interní logistice, jsou požadavky na přepravní techniku stále náročnější a specifičtější. V protikladu k těmto nárokům je stále menší velikost dostupného prostoru. SEW-EURODRIVE z tohoto důvodu zkoumá a vyvíjí optimální aplikační řešení. Výsledkem je mechatronický pohonový systém MOVIGEAR®. Jeho charakteristickým znakem je výhodná kompaktní konstrukce a celý systém je přitom vhodný pro efektivní sestavování přepravních zařízení.


 

Optimalizovaný kryt je možné bez problémů přidávat do dnešních přepravních aplikací, čímž umožňuje realizovat inovativní koncepce podle zcela nových hledisek. Problém vysokých rozběhových a urychlovacích momentů po delší době odstávky zařízení je možné s touto technikou zvládnout bez jakýchkoli omezení. Instalovaný výkon zařízení je možné výrazně snížit.


 

MOVIGEAR® představuje důsledné uplatnění technicky i ekonomicky mimořádně úspěšné koncepce decentrálních systémů pohonů.
Již ve stadiu návrhu byl respektován komplexní přístup k vývoji. MOVIGEAR® zaujme svou vysokou účinností, která přispívá ke snížení nákladů na energii. Integrace a sladění všech součástí pohonu vede k dlouhé životnosti a vysoké disponibilitě zařízení.


 

MOVIGEAR® je inteligentní systém, který díky dobré propojitelnosti zkracuje dobu uvedení do provozu a nezávisle podporuje údržbu a kontrolu. V kombinaci s funkčním uživatelským softwarem umožňuje jednoduché řešení pohonů.


  • Kompaktní konstrukce: motor, převodovka a elektronika jsou sdruženy do jednoho mechatronického pohonového systému
  • zjednodušené plánování a konstrukce zařízení
  • díky snížení počtu variant je možný vývoj a konstrukce standardních přepravních systémů s předem připravenými a vyzkoušenými standardními moduly
  • optimalizované přizpůsobení výkonu pohonové techniky podle aplikace
  • nižší skladovací náklady díky snížení počtu variant
  • Vysoký stupeň ochrany
  • Povrch v provedení Hygiene Design pro aplikace v hygienické oblasti
  • Nedochází k víření vzduchu a nečistot
  • Nízká hlučnost, protože nejsou použity ventilátory (vhodné pro použití v prostředích, kde se provádí ruční práce)
  • Snížení nákladů na energii díky vyšší účinnosti všech součástí (převodovka, motor, elektronika)
  • Vysoká spolehlivost díky systémovému vývoji všech komponent
  • Snížení celkových i provozních nákladů na přepravní zařízení

Systém MOVIGEAR® je dostupný ve 3 konstrukčních velikostech a ve 2 mechanických provedeních. Další informace naleznete v kapitole „Technické údaje a rozměrové výkresy‟.


 

  • MGF.2 (třída krouticího momentu: 200 Nm)
  • MGF.4 (třída krouticího momentu: 400 Nm)
  • MGF.4/ET (třída krouticího momentu: 400 Nm) = doplněk „zvýšený krouticí moment“ (zvýšení jmenovitého momentu motoru v dlouhodobém provozu)

  • MOVIGEAR® s dutým hřídelem a lícovaným perem
  • MOVIGEAR® se svěrným spojením TorqLOC®

Následující obrázek znázorňuje systém MOVIGEAR® MGFT.2 se svěrným spojením TorqLOC® a MOVIGEAR® MGFA.4, resp. MGFA.4/ET s dutým hřídelem a lícovaným perem:

Víko elektroniky systému MOVIGEAR® DSC B a MOVIGEAR® SNI B je k dispozici pro všechny konstrukční velikosti (MGF.2, MGF.4 a  MGF.4/ET) v následujících provedeních:


 

  • víko elektroniky bez aplikačního slotu
  • víko elektroniky s aplikačním slotem
Víko elektroniky systému MOVIGEAR® DBC B a MOVIGEAR® DAC B je vždy dodáváno v provedení bez aplikačního slotu.


 

Následující obrázek znázorňuje možná provedení:Aplikační doplňky jsou vestavěné v aplikačním slotu zařízení MOVIGEAR® a zajišťují funkci specifických rozhraní, jako jsou např. binární vstupy a výstupy.


 

Napájení doplňku a komunikace mezi zařízením MOVIGEAR® a doplňkem přitom probíhá bezkontaktním způsobem.
Aplikační doplněk GIO12A umožňuje řídit až 2 digitální aktory a zpracovávat až 4 digitální senzory.


 

Následující obrázek znázorňuje aplikační doplněk GIO12A:Aplikační doplněk GIO13A je vybaven následujícími rozhraními:


 

  • 1 digitální výstup
  • 4 digitální vstupy (z toho dva použitelné jako řídicí frekvenční vstupy)
  • 1 analogový výstup
  • 1 analogový vstup
Následující obrázek znázorňuje aplikační doplněk GIO13A:  • Široký napěťový rozsah od 3 x AC 380 V do AC 500 V
  • Vysoká přetížitelnost pro všechny konstrukční velikosti
  • Možnost čtyřkvadrantového provozu díky standardně integrovanému brzdovému přerušovači a brzdovému odporu
  • Standardně integrovaný síťový filtr. Při instalaci v souladu se zásadami elektromagnetické kompatibility je zajištěno dodržení třídy mezních hodnot C3 podle EN 61800-3 (třída A, skupina 2 podle EN 55011).
  • Indikace provozních a chybových stavů pomocí kontrolek LED
  • Ochranné funkce k plné ochraně frekvenčního měniče a motoru (zkrat, přetížení, přepětí/podpětí, nadměrná teplota frekvenčního měniče a pohonu).
  • Integrované polohovací a sekvenční řízení IPOS
  • Integrovaná bezpečnostní funkce STO
    • STO (bezpečné odpojení momentu podle IEC 61800-5-2) odpojením vstupu STO.
    • Performance Level e podle EN ISO 13849-1.
    • SS1(c) (bezpečné zastavení 1, funkční varianta c podle IEC 61800-5-2) pomocí vhodného externího ovládání (např. bezpečnostního spínacího zařízení se zpožděným odpojením).
Specifické vlastnosti zařízení v provedení DBC-B, DAC-B, DSC-B a SNIB jsou uvedeny v následujících kapitolách.


Systém MOVIGEAR®-DSC-B umožňuje funkční integraci mechatronického pohonového systému do aplikací v okolí stroje. Tato varianta se vyznačuje vysokým výkonem a krátkými odezvami, a umožňuje tak spolehlivě realizovat náročná řešení pohonů.


 

  • Linkové zapojení
  • Jednotlivé řízení
  • Integrované komunikační rozhraní
  • Rychlá komunikace zajišťuje krátké cykly
  • Hybridní kabel minimalizuje nároky na instalaci
  • Řídicí jednotka systémové sběrnice pro instalaci ve spínací skříni nebo průmyslovou instalaci s integrovaným řízením PLC
  • Vysoká dynamika a výkon pohonu
  • Doplňkové vstupy Motion Control (pomocí nasouvacího konektoru) pro provoz v daném místě nebo pro vstupy senzorů

  • jako pohon pro aplikace s vysokými rozběhovými momenty
  • jako pohon pro přepravní zařízení, která je třeba provozovat velice dynamicky s proměnlivými otáčkami
  • Tvorba inteligentních funkčních skupin
  • Univerzální použití díky širokému regulačnímu rozsahu 1: 2 000

  • Paletový dopravník
  • Pásy integrované do stroje
  • Přívodní pásy
  • Taktované přívodní dopravníky
  • Reverzační pohony

Následující obrázek znázorňuje princip systému MOVIGEAR®-DSC-B:[1]
Bezpečnostní spínací zařízení / bezpečnostní řízení
[2]
Přípustná délka vedení mezi řídicí jednotkou a posledním zařízením MOVIGEAR® při použití doporučeného hybridního kabelu:1 Mbaud: 25 m 500 Kbaud: 50 m

Pro připojení pohonového systému se zařízením MOVIGEAR®-DSC-B k systému průmyslových sběrnic nebo k ethernetu jsou k dispozici následující výrobky společnosti SEW-EURODRIVE.


Následující tabulka znázorňuje dostupné varianty:


 
PROFIBUS
Interbus
DeviceNet
CANopen
Systémy sběrnic
DFP21B/UOH
DFS11B/UOH
UFI11A
DFD11B/UOH
UFO11A

 
PROFINET
EtherNet/IP
Modbus TCP
EtherCAT slave
Průmyslový Ethernet
DFE32B/UOH
DFS21B/UOH
DFE33B/UOH
DFE33B/UOH
DFE24B/UOH

Následující tabulka znázorňuje dostupné varianty:


Provedení
TYP
Systém sběrnic / průmyslový ethernet
CCU / MOVI-PLC®
DHR21B
DHR41B
PROFINET
Ethernet/IP
Modbus TCP
CCU / MOVI-PLC®
DHF21B
DHF41B
PROFIBUS
DeviceNet
MOVI-PLC®
DHE21B
DHE41B
UDP


Zdroj dat
http://www.sew-eurodrive.cz/produkt/movigear-dsc.htm


i-TES | Varga Tomáš: Tel.: +420 777 748 228 | info@i-tes.com | http://www.i-tes.com


 © 2006-2019 Insion