Portál pro uživatele dopravy a přepravy materiálu, strojů a zařízení, minerálů a surovin, těžebního, stavebního průmyslu a důlní činnosti česky deutsch english


Rozšířené ...
Výrobky a služby kategorie i-TES: Internetový Technicko-Ekonomický Server

Výrobky a služby kategorie

i-TES > Díly a příslušenství dopravníků > Elektrovybavení dopravníků > MOVIGEAR® SNI | SEW-EURODRIVE CZ, s.r.o.

Výrobky a služby kategorie MOVIGEAR® SNI


 

V mnoha oborech, jako např. v automobilovém, potravinářském a nápojovém průmyslu, v logistice letišť nebo v obecné interní logistice jsou požadavky na přepravní techniku stále náročnější a specifičtější. V protikladu k těmto nárokům je stále menší velikost dostupného prostoru. SEW-EURODRIVE proto zkoumá a vyvíjí optimální aplikační řešení. Výsledkem je mechatronický pohonový systém MOVIGEAR®. Jeho charakteristikou je výhodná kompaktní konstrukce a celý systém je vhodný pro efektivní sestavování přepravních zařízení.


 

Optimalizovaný kryt je možné bez problémů přidat do všech dnešních přepravních zařízení. Díky tomu je možné realizovat inovativní koncepce podle zcela nových hledisek. Problém vysokých rozběhových a urychlovacích momentů po delší době odstávky zařízení je možné s touto technikou zvládnout bez jakýchkoli omezení. Instalovaný výkon zařízení je možné výrazně snížit.


 

MOVIGEAR® představuje důsledné uplatnění technicky i ekonomicky mimořádně úspěšné koncepce decentrálních systémů pohonů.
Již ve stadiu návrhu byl respektován komplexní přístup k vývoji. MOVIGEAR® zaujme vysokou účinností, která přispívá ke snížení nákladů na energii. Integrace a sladění všech součástí pohonu vede k dlouhé životnosti a vysoké disponibilitě zařízení.


 

MOVIGEAR® je inteligentní systém, který díky dobré propojitelnosti zkracuje dobu uvedení do provozu a nezávisle podporuje údržbu a kontrolu. Ve spojení s funkčním uživatelským softwarem jsou pohonové aplikace řešeny nejjednodušším způsobem.


  • Kompaktní konstrukce motor, převodovka a elektronika jsou sdruženy do jednoho mechatronického pohonového systému
  • Zjednodušené plánování a konstrukce zařízení
  • Snížení počtu variant umožňuje vývoj a konstrukci standardních přepravních systémů s připravenými a vyzkoušenými standardními moduly
  • Optimalizace výkonu pohonové techniky podle dané aplikace
  • Nižší náklady
  • Vysoký stupeň ochrany
  • Hygienicky řešený povrch pro aplikaci v oblastech se zvýšenými nároky na hygienu
  • Nedochází k víření vzduchu a nečistot
  • Nízké emise hluku díky absenci ventilátorů (vhodné pro použití na manuálních pracovištích)
  • Snížení nákladů na energii díky vysoké účinnosti všech komponent (převodovka, motor, elektronika)
  • Vysoká spolehlivost díky systémovému vývoji všech komponent
  • Snížení celkových a provozních nákladů na přepravní zařízení

Pohon MOVIGEAR® je dostupný ve třech konstrukčních velikostech a dvou mechanických provedeních. Další informace naleznete v kapitole „Technické údaje a rozměrové listy“.


 

  • MGF.2 (třída točivého momentu: 200 Nm)
  • MGF.4 (třída točivého momentu: 400 Nm)
  • MGF.4/ET (třída točivého momentu: 400 Nm) = doplněk "zvýšený točivý moment" (zvýšení jmenovitého momentu motoru při dlouhodobém provozu)

  • Systém MOVIGEAR® s dutým hřídelem a lícovaným perem
  • Systém MOVIGEAR® se svěrným spojením TorqLOC®

Následující obrázek znázorňuje pohon MOVIGEAR® MGFT.2 se svěrným spojením TorqLOC® a pohony MOVIGEAR® MGFA.4 a MGFA.4/ET s dutým hřídelem a lícovaným perem:

Víko elektroniky pohonu MOVIGEAR®-DSC-B a MOVIGEAR®-SNI-B je pro všechny konstrukční velikosti (MGF.2, MGF.4 a MGF.4/ET) dodáváno v následujících provedeních:


 

  • Víko elektroniky bez aplikační šachty
  • Víko s elektronikou aplikační šachtou
Víko elektroniky pohonu MOVIGEAR®-DBC-B a MOVIGEAR®-DAC-B je vždy řešeno bez aplikační šachty.


 

Následující obrázek znázorňuje možná provedení:Aplikační doplňky se montují do aplikační šachty pohonu MOVIGEAR® a vytvářejí specifická rozhraní jako např. binární vstupy nebo binární výstupy.


 

Napájení doplňku a komunikace mezi pohonem MOVIGEAR® a doplňkem přitom probíhají bezdotykově.
Aplikační doplněk GIO12A umožňuje řídit až 2 digitální aktory a zpracovávat až 4 digitální snímače.


 

Následující obrázek znázorňuje aplikační doplněk GIO12A:Aplikační doplněk GIO13A je vybaven následujícími rozhraními:


 

  • 1 digitální výstup
  • 4 digitální vstupy (z toho 2 použitelné jako vstup řídicí frekvence)
  • 1 analogový výstup
  • 1 analogový vstup
Následující obrázek znázorňuje aplikační doplněk GIO13A:  • Široký napěťový rozsah 3 x AC 380 V až AC 500 V
  • Vysoká přetížitelnost pro všechny konstrukční velikosti
  • Možnost čtyřkvadrantového provozu díky standardně integrovanému brzdovému přerušovači a brzdovému odporu
  • Standardně integrovaný síťový filtr. Při instalaci v souladu se zásadami elektromagnetické kompatibility je dodržena mezní hodnota C3 podle EN 61800-3 (třída A, skupina 2 podle EN 55011).
  • Indikace provozních a chybových stavů pomocí diod LED
  • Ochranné funkce pro úplnou ochranu frekvenčních měničů a motoru (zkrat, přetížení, přepětí/podpětí, nadměrná teplota frekvenčního měniče, nadměrná teplota pohonové jednotky).
  • Integrované polohovací a sekvenční řízení IPOS
  • Integrovaná bezpečnostní funkce STO
    • STO (bezpečné odpojení momentu podle IEC 61800-5-2) odpojením vstupu STO.
    • Performance Level e podle EN ISO 13849-1.
    • SS1(c) (bezpečné zastavení 1, funkční varianta c podle IEC 61800-5-2) pomocí vhodného externího řízení (např. bezpečnostní spínací zařízení s časovým zpožděním odpojení).
Specifické vlastnosti zařízení v provedení DBC-B, DAC-B, DSC-B a SNIB naleznete v následujících kapitolách.


Systém MOVIGEAR® umožňuje realizovat zcela nové koncepce zařízení pomocí technologie přenosu dat i energie standardním kabelem, tzv. principu Single Line Installation. Pomocí těchto zjednodušených instalací je možné dosáhnout výrazných úspor nákladů na instalaci i provoz.


 

  • Jednotlivé řízení
  • Snížení počtu součástí
  • Není zapotřebí žádné pevné propojení kabelů sběrnice
  • Nehrozí nebezpečí skrytých chyb v zapojení sběrnice
  • Zkrácené uvedení do provozu
  • Kratší celková doba projektu / snížení nákladů na projekt
  • Doplňkové vstupy Motion Control (připojitelné přes konektory) pro provoz přímo na místě nebo přes snímačové vstupy

  • Jako pohon pro aplikace s vysokými klidovými rozběhovými momenty
  • Přepravní zařízení s proměnlivými otáčkami
  • Jako pohon pro aplikace, které vyžadují plynulou nebo definovanou charakteristiku rozběhu.
  • Jako skupinový pohon pro snadnou realizaci provozu se synchronními otáčkami.

  • Pásový dopravník
  • Paletový dopravník
  • Válečkové a valivé dráhy
  • Přepravní šneky
  • Dopravníky nádrží a nádob
  • Řetězové a unášecí dopravníky

Následující obrázek znázorňuje princip MOVIGEAR® Single Line Network Installation:[1]
bezpečnostní spínací zařízení
[2]
celkem max. 10 x MOVIGEAR®
[3]
Přípustná délka vedení mezi řídicí jednotkou a posledním pohonem MOVIGEAR® max. 100 m

Systém MOVIFIT®-SNI je určen pro decentrální montáž v oblasti průmyslových aplikací. Systém MOVIFIT®-SNI umožňuje řízení až 10 pohonových jednotek MOVIGEAR®. Řídicí informace jsou předávány z řízení prostřednictvím signálu ethernet na měnič MOVIFIT®-SNI. Měnič MOVIFIT®-SNI přitom tvoří rozhraní mezi řízením (PLC) a připojenými pohonovými jednotkami MOVIGEAR®.
  • Možnost připojení až 10 pohonových jednotek MOVIGEAR®
  • Napěťový rozsah 3x 380-500 V
  • Integrovaný rozvod energie
  • Integrované komunikační rozhraní
  • Servisní spínač (nelze v kombinaci s provedením Hygienicplus)
  • 12 digitálních vstupů + 4 digitální vstupy/výstupy

Kryt MOVIFIT®-SNI se vyznačuje následujícími vlastnostmi:


 

  • Hliníkový tlakově litý kryt
  • Vysoká stabilita
  • Provedení IP 65 pro průmyslové využití
  • Volitelně: Provedení Hygienicplus pro potravinářský průmysl
  • Odpojení od přípojné jednotky (ABOX) a elektroniky (EBOX):
    • nehrozí poškození elektroniky během instalace a údržby
    • rychlá výměna elektroniky bez zapojování: upevnění jednotky EBOX na ABOX se provádí pouze jediným šroubem

Pro spojení pohonového systému vybaveného pohonem MOVIGEAR®-SNI-B [4] s některou z průmyslových sběrnic PROFIBUS, DeviceNet, PROFINET nebo EtherNet/IP je možné použít měnič MOVIFIT®-SNI [3] společně s bránou UFF41B/UFR41B [1]. Konfiguraci a nastavení parametrů je možné provést pomocí příslušného pluginu v softwaru MOVITOOLS® MotionStudio.[1]
Brána průmyslové sběrnice UFF41B/UFR41B s SD kartou OMG42B
[2]
Ethernetový přepínač mezi bránou průmyslové sběrnice UFF41B/UFR41B a měničem MOVIFIT®-SNI
[3]
MOVIFIT®-SNI
[4]
MOVIGEAR®-SNI-B


Zdroj dat
http://www.sew-eurodrive.cz/produkt/movigear-sni.htm


i-TES | Varga Tomáš: Tel.: +420 777 748 228 | info@i-tes.com | http://www.i-tes.com


 © 2006-2019 Insion