Portál pro uživatele dopravy a přepravy materiálu, strojů a zařízení, minerálů a surovin, těžebního, stavebního průmyslu a důlní činnosti česky deutsch english


Rozšířené ...
Výrobky a služby kategorie i-TES: Internetový Technicko-Ekonomický Server

Výrobky a služby kategorie

i-TES > Díly a příslušenství dopravníků > Elektrovybavení dopravníků > MOVIGEAR® DAC | SEW-EURODRIVE CZ, s.r.o.

Výrobky a služby kategorie MOVIGEAR® DAC


 

V mnoha oborech, jako např. v automobilovém, potravinářském a nápojovém průmyslu, v logistice letišť nebo v obecné interní logistice jsou požadavky na přepravní techniku stále náročnější a specifičtější. V protikladu k těmto nárokům je stále menší velikost dostupného prostoru. SEW-EURODRIVE proto zkoumá a vyvíjí optimální aplikační řešení. Výsledkem je mechatronický pohonový systém MOVIGEAR®. Jeho charakteristikou je výhodná kompaktní konstrukce a celý systém je vhodný pro efektivní sestavování přepravních zařízení.


 

Optimalizovaný kryt je možné bez problémů přidat do všech dnešních přepravních zařízení. Díky tomu je možné realizovat inovativní koncepce podle zcela nových hledisek. Problém vysokých rozběhových a urychlovacích momentů po delší době odstávky zařízení je možné s touto technikou zvládnout bez jakýchkoli omezení. Instalovaný výkon zařízení je možné výrazně snížit.


 

MOVIGEAR® představuje důsledné uplatnění technicky i ekonomicky mimořádně úspěšné koncepce decentrálních systémů pohonů.
Již ve stadiu návrhu byl respektován komplexní přístup k vývoji. MOVIGEAR® zaujme vysokou účinností, která přispívá ke snížení nákladů na energii. Integrace a sladění všech součástí pohonu vede k dlouhé životnosti a vysoké disponibilitě zařízení.


 

MOVIGEAR® je inteligentní systém, který díky dobré propojitelnosti zkracuje dobu uvedení do provozu a nezávisle podporuje údržbu a kontrolu. Ve spojení s funkčním uživatelským softwarem jsou pohonové aplikace řešeny nejjednodušším způsobem.


  • Kompaktní konstrukce motor, převodovka a elektronika jsou sdruženy do jednoho mechatronického pohonového systému
  • Zjednodušené plánování a konstrukce zařízení
  • Snížení počtu variant umožňuje vývoj a konstrukci standardních přepravních systémů s připravenými a vyzkoušenými standardními moduly
  • Optimalizace výkonu pohonové techniky podle dané aplikace
  • Nižší náklady
  • Vysoký stupeň ochrany
  • Hygienicky řešený povrch pro aplikaci v oblastech se zvýšenými nároky na hygienu
  • Nedochází k víření vzduchu a nečistot
  • Nízké emise hluku díky absenci ventilátorů (vhodné pro použití na manuálních pracovištích)
  • Snížení nákladů na energii díky vysoké účinnosti všech komponent (převodovka, motor, elektronika)
  • Vysoká spolehlivost díky systémovému vývoji všech komponent
  • Snížení celkových a provozních nákladů na přepravní zařízení

Pohon MOVIGEAR® je dostupný ve třech konstrukčních velikostech a dvou mechanických provedeních. Další informace naleznete v kapitole „Technické údaje a rozměrové listy“.


 

  • MGF.2 (třída točivého momentu: 200 Nm)
  • MGF.4 (třída točivého momentu: 400 Nm)
  • MGF.4/ET (třída točivého momentu: 400 Nm) = doplněk "zvýšený točivý moment" (zvýšení jmenovitého momentu motoru při dlouhodobém provozu)

  • Systém MOVIGEAR® s dutým hřídelem a lícovaným perem
  • Systém MOVIGEAR® se svěrným spojením TorqLOC®

Následující obrázek znázorňuje pohon MOVIGEAR® MGFT.2 se svěrným spojením TorqLOC® a pohony MOVIGEAR® MGFA.4 a MGFA.4/ET s dutým hřídelem a lícovaným perem:

  • Široký napěťový rozsah 3 x AC 380 V až AC 500 V
  • Vysoká přetížitelnost pro všechny konstrukční velikosti
  • Možnost čtyřkvadrantového provozu díky standardně integrovanému brzdovému přerušovači a brzdovému odporu
  • Standardně integrovaný síťový filtr. Při instalaci v souladu se zásadami elektromagnetické kompatibility je dodržena mezní hodnota C3 podle EN 61800-3 (třída A, skupina 2 podle EN 55011).
  • Indikace provozních a chybových stavů pomocí diod LED
  • Ochranné funkce pro úplnou ochranu frekvenčních měničů a motoru (zkrat, přetížení, přepětí/podpětí, nadměrná teplota frekvenčního měniče, nadměrná teplota pohonové jednotky).
  • Integrované polohovací a sekvenční řízení IPOS
  • Integrovaná bezpečnostní funkce STO
    • STO (bezpečné odpojení momentu podle IEC 61800-5-2) odpojením vstupu STO.
    • Performance Level e podle EN ISO 13849-1.
    • SS1(c) (bezpečné zastavení 1, funkční varianta c podle IEC 61800-5-2) pomocí vhodného externího řízení (např. bezpečnostní spínací zařízení s časovým zpožděním odpojení).
Specifické vlastnosti zařízení v provedení DBC-B, DAC-B, DSC-B a SNIB naleznete v následujících kapitolách.


MOVIGEAR®-DAC-B pro snadné připojení průmyslové sběrnice přes Standard AS interface. Pevné otáčky a rampy nastavitelné pomocí parametrů, integrovaná bezpečnostní funkce STO a možnost připojení externích snímačů - to vše umožňuje rychlou a velmi hospodárnou realizaci zařízení v oblasti přepravní techniky.


 

  • Parametrizovatelné pevné otáčky a rampy
  • Řízení prostřednictvím standardních specifikací AS Interface
  • Připojení externích snímačů k aktoru
  • Napájení připojených snímačů
  • Provoz na místě přes binární vstupy
  • Rozhraní pro diagnostiku a parametrizaci

  • Jednoduché připojení k průmyslové sběrnici
  • Pro aplikace, které vyžadují plynulý rozběh
  • Zpětná vazba signálu z připojených snímačů
  • Pro prostorově náročné aplikace
  • Aplikace s/bez bezpečnostní funkce STO

  • Válečkové dopravníky
  • Válečkové a valivé dráhy
  • Paletový dopravník
  • Otočné stoly

Doplněk AS Interface se nachází na přípojné desce v přípojné skříňce


 

Pohon MOVIGEAR®-DAC B je k dispozici s následujícími provedeními rozhraní AS Interface:


 

  • Binární slave GLK30A
  • Dvojitý slave GLK31A pro pohon s několika požadovanými hodnotami otáček a ramp


 

Následující obrázek znázorňuje topologii a pojezdové diagramy pohonové jednotky MOVIGEAR®-DACB se zařízeními slave GLK30A [A] a GLK31A [B] systému AS Interface [A]:[A]
MOVIGEAR®-DAC-B s binárním zařízením slave GLK30A
[B]
MOVIGEAR®-DAC-B s dvojitým zařízením slave GLK31A
Pohon s několika požadovanými hodnotami otáček a ramp
[1]
Bezpečnostní spínací zařízení / bezpečnostní řízení
[2]
Snímače


Doplněk GLK30A pracuje v režimu slave na rozhraní AS Interface jako modul se 4 vstupy a 4 výstupy.


 

Cyklické výstupní bity řídí měnič MOVIGEAR® DAC B.


 

Vstupní bity přenášejí stav pohonu a 2 doplňkově využitelné signály snímačů na master AS Interface.


 

Acyklické bity parametrů slouží k výběru kalibračních faktorů otáček.


Doplněk GLK31A pracuje jako dvojitý slave na rozhraní AS Interface podle specifikace ASInterface 3.0.


 

Použití sériového datového přenosu před AS Interface (analogový profil) umožňuje zápis a čtení parametrů a zobrazovaných hodnot pohonu MOVIGEAR® DAC B.


 

Řízení měniče MOVIGEAR® DAC B se provádí pomocí cyklických výstupních bitů. Kódování datových bitů je specifikováno v různých funkčních modulech. Měnič MOVIGEAR® DAC B interpretuje tyto bity jako různé řídicí a stavové kódy. Pomocí acyklických bitů parametrů je možné přepínat mezi funkčními moduly.


 

Vstupní bity přenášejí stav pohonu a dva doplňkově využitelné snímačové signály na master AS Interface.


 


Zdroj dat
http://www.sew-eurodrive.cz/produkt/movigear-dac.htm


i-TES | Varga Tomáš: Tel.: +420 777 748 228 | info@i-tes.com | http://www.i-tes.com


 © 2006-2019 Insion