Portál pro uživatele dopravy a přepravy materiálu, strojů a zařízení, minerálů a surovin, těžebního, stavebního průmyslu a důlní činnosti česky deutsch english


Rozšířené ...
Výrobky a služby kategorie i-TES: Internetový Technicko-Ekonomický Server

Výrobky a služby kategorie

i-TES > Díly a příslušenství dopravníků > Elektrovybavení dopravníků > MOVIAXIS® - víceosé servořízení | SEW-EURODRIVE CZ, s.r.o.

Výrobky a služby kategorie MOVIAXIS® - víceosé servořízení

Celá skupina produktů MOVIAXIS® je optimálním způsobem sestavena z osových modulů a modulů master, napájecích modulů, doplňkových modulů, doplňkových a rozšiřovacích karet a široké nabídky příslušenství.


 

Přehled výhod:


 

  • Zdarma poskytovaná technologie „on board“ v zařízení poskytuje mnoho možností řešení i v kombinaci se standardním řízením PLC
  • Funkci Motion Control je možné postupně rozšiřovat směrem nahoru, takže může „růst“ se strojem (vnitřní technologie zařízení, MOVI-PLC®basic, MOVI-PLC®advanced)
  • Velmi dobré komunikační vybavení – ethernet TCP/IP, USB, ukládání dat, automatické znovunačtení osových parametrů/dat po výměně, dvojitý CAN, ...
  • Optimální vytváření paketů se všemi produkty SEW v oblasti pohonů, pro řešení ušitá na míru
  • Úspora času při provádění úloh Motion Control díky integrovaným funkcím
  • Možnost rychlého a snadného uvedení do provozu pomocí grafického intuitivního uživatelského rozhraní
  • Nahrazuje přídavné měniče multimotorovým provozem, např. pro aplikace spojené s ustavením
  • Poskytuje maximální kvalitu a dynamiku regulace pro vysoce dynamické úlohy
  • Malá náročnost na prostor – při průběžném a jednoduchém konvekčním chlazení a vysoké hustotě výkonu (přetížitelnost 250 %)

MOVIAXIS® poskytuje:
Flexibilitu:
Mnohostrannost:
Řešení
  • možnosti přizpůsobení produktu (hardwaru i softwaru)
  • možnosti komunikačního propojení
  • funkce pohonu a automatizačních doplňků
  • návrhu, uvedení do provozu, konfiguraci a diagnostice pomocí systému MOVITOOLS® MotionStudio
  • výkonového rozsahu od jmenovitého příkonu 10 kW až do špičkového výkonu 187 kW
  • vysoce přetížitelných napájení až po sinusovou rekuperaci do sítě
  • integrované bezpečnostní technice
  • stabilní konstrukci krytu a snadné montáži
  • podpoře všech běžných systémů snímačů
  • s funkcemi Motion Control od jednoduchých, graficky ovládaných technologických funkcí a po výkonné 32bitové řídicí systémy
  • s široce využitelnou paletou motorů a převodovek
  • s odstupňovanou kontrolou pohybů od jednoduchého polohování až po podporu specifické kinematiky podle požadavků zákazníka
 


Moduly master
Moduly master jsou „mozkem“ každého svazku os. V souladu s vašimi požadavky je celý svazek os řízen buď externím řízením, nebo se využije řízení MOVI-PLC® od SEW-EURODRIVE.
Modul master pro systém MOVIAXIS® je k dispozici ve třech různých provedeních:
  • Brána průmyslové sběrnice s pamětí pro data
  • Řízení Motion Control MOVI-PLC® basic1
  • Řízení Motion Control MOVI-PLC® advanced
1) na vyžádání


Osové moduly
Osové moduly komunikují buď přímo s externím řízením přes integrované systémové sběrnice resp. doplňkové karty průmyslových sběrnic, nebo jsou řízeny centrálně přes modul master s využitím jednoho ze 3 vyjmenovaných provedení.
Vlastnosti:
  • Maximální přetížení 250 % nejvýše po dobu 1 s (maximálně 250 A), při nižší míře přetížení se zvyšuje doba přetížení.1
  • Rychlé vstupy Touch Probe
  • Integrované ovládání brzdy 24 V DC
  • Komplexní funkce Motion Control a technologické funkce
  • Rozhraní pro několik snímačů v základním zařízení
  • Dvojitý sedmisegmentový displej pro jednoznačná hlášení
  • Automatické znovunačtení všech parametrů os při výměně zařízení (ve spojení s modulem master)
Jmenovité proudy pro frekvenci 8 kHz/4 kHz PWM:
  • 2/2, 4/4, 8/8, 12/12, 16/16, 24/32, 32/42, 48/64, 64/85, 100/133
1) Základní hodnoty jmenovitého proudu pro 8 kHz


Napájecí moduly
Napájecí moduly napájejí připojené osy energií, umožňují vysoký stupeň přetížení a regulují rekuperovanou energii v závislosti na provedení zařízení.
Vlastnosti:
  • 10 kW, 25 kW, 50 kW, 75 kW
  • Maximální přetížení až 250 % jmenovitého výkonu po dobu nejvýše 1 s (max. 187 kW).
  • Minimální nabíjecí proudy zajišťují omezení vlivů na napájecí síť a vysoký podíl efektivního proudu
  • Automatické adresování všech připojených os CAN pro bezchybné uvedení do provozu
  • S integrovaným brzdovým odporem a akumulátorem energie (MXP 81)
  • Sinusová rekuperace do sítě 50, 75 kW (MXR)
 


Rekuperační moduly MXR
Pro kompletní rekuperaci brzdové energie byl vyvinut rekuperačně-napájecí modul MXR. S jeho pomocí je možné získat konstantní, regulované napětí meziobvodu a výstupní výkon nezávisle na kolísání nebo změnách vstupnνho sνťovιho napětν. Standardem je odběr energie ze sνtě s ϊčinνkem cos φ = 1.
Dále se tímto způsobem převádí přebytečná energie na sinusovou charakteristiku a vrací se zpět do sítě. Rovněž dochází k téměř úplné eliminaci harmonických a vyšších harmonických frekvencí. Citlivá elektronika provozovaná ve stejné síti je tak vystavena výrazně menšímu množství rušivých vlivů.
Kromě toho poskytuje modul MXR servisní a provozní informace jako např. údaje o činném výkonu nebo integrovaný měřič výkonu
 

Zásobní moduly MXC
Pro dočasné ukládání energie byly vyvinuty doplňkové zásobní moduly MXC, které je možné namontovat na všechny napájecí moduly MXP. Brzdová energie se zde dočasně uloží a při dalším zrychlení se opět využije. Tím se minimalizuje množství energie odebrané ze sítě a omezí se zahřívání spínací skříně.
To vede ke snížení nákladů na klimatizaci spínací skříně a k úsporám cenného montážního prostoru.
 

Kompaktní napájecí moduly MXP81
Kompaktní napájecí moduly spojují u zvlášť kompaktních a rychle taktovaných strojů požadavky na minimální náročnost instalace, malé rozměry skříně a ukládání energie do dočasných zásobníků kvůli snížení ztrát a zbytkového tepla. V tomto napájecím modulu je kromě modulu pro ukládání energie integrován rovněž brzdný odpor. Energie, kterou již není možné uložit do dočasného zásobníku, se automaticky zlikviduje.
 

Podmínky použití a odstupňování výkonů pro energeticky úsporné moduly
 
vysoce dynamické / rychle taktované aplikace
dynamické aplikace
nižší dynamika
nižší výkony na osách / nižší zátěže
MXP81
MXC / MXP81
MXR
větší servoosy / střední zátěže
 
MXC
MXC / MXR
osy pro dlouhodobý výkon / velké zátěže
MXR
 
MXR
 

 

Kromě samotné spotřeby energie, která je u synchronních servomotorů již z principu optimalizována, je kladen důraz především na využití brzdné energie.


 

Při vývoji systému MOVIAXIS® byl kladen důraz především na toto téma. Byly vyvinuty postupy, které umožňují znovu využít brzdnou energii a tím výrazně zlepšit celkovou energetickou bilanci pohonu. To vede k úspoře nákladů


 


Zdroj dat
http://www.sew-eurodrive.cz/produkt/moviaxis-v-ceose-servo-zen.htm


i-TES | Varga Tomáš: Tel.: +420 777 748 228 | info@i-tes.com | http://www.i-tes.com


 © 2006-2019 Insion