Portál pro uživatele dopravy a přepravy materiálu, strojů a zařízení, minerálů a surovin, těžebního, stavebního průmyslu a důlní činnosti česky deutsch english


Rozšířené ...
Výzkum, vývoj a inovace i-TES: Internetový Technicko-Ekonomický Server

Výzkum, vývoj a inovace

i-TES > Výzkum, vývoj a inovace

Klíčová slova

Výzkum, vývoj, zkušebnictví, laboratoře, testování, inovace, dotace, poradenství, ČTPS, technologie


 

RNDr. Jaroslav Jochman

 

Expert portálu i-TES

(Czech Republic)

 

"Analýzy, školení, odborné poradenství, expertízy, případové studie"

+420 777 748 205

info@i-tes.com

QR kód - kontakt

Zakladatel a generální ředitel VVV MOST spol. s r.o. Mimo hlavní činnosti podniku, který v roce 1990 založil (výroba, servis, odborné expertiz dopravních pásů, vč. výzkumu a vývoje), je lektorem podnikatelů a manažerů.

  

RNDr. Milan Neubert

   

Expert portálu i-TES

(Czech Republic)

 

"Vývoj, výzkum, inovace, měřící technika"

 

+420 777 748 209 

neubert@volny.cz

QR kód - kontakt:

Výzkumný pracovník, jednatel a podnikatel, vystudoval Univerzitu Karolovu, v Praze. Nyní působí v 6 společnostech, zejména v VVV MOST spol. s r.o.,  VVV VÝCHOD, spol. s r.o., Gradatim spol. s r.o. a MOSTMEDICO spol. s r.o.

 44 Výzkum, vývoj a inovace

 • Popis:

  Výzkum a vývoj krátce VaV (anglicky research and development krátce R&D) je termín popisující vládní nebo firemní aktivity, které jsou součástí cyklu jímž se dosahuje inovace. Dle Českého statistického úřadu, "výzkum a vývoj, jako součást vědy a technologií, představuje klíčový hybný prvek zvyšování produktivity, ekonomického růstu, zaměstnanosti, udržitelného rozvoje a sociální soudržnosti." Experimentální výzkum a vývoj (nebo jen krátce vývoj) systematická tvůrčí práce směrující k rozšíření stavu poznání, včetně poznatků o člověku, kultuře a společnosti, a jeho použití s cílem nalézt nové možnosti využití těchto poznatků.

  5 Výzkum a vývoj
 • Popis:

  Služby spojené s výzkumnými, a hlavně akreditovanými organizacemi pro zkoušky pevnosti, únavy materiálů, metalografií, působením korozí, profesionálních zkušeben technologií, zkušebny materiálů a jejich vlastností, provozních problémů a havárií.

  17 Zkušebnictví, laboratoře a testování
 • Popis:

  Společnosti, které nabízejí služby spojené s poradenstvím a školením naleznete v této kategorii.

   

  Nejžádanější poradenství: finanční poradenství, daňové poradenství a optimalizace, firemní poradenství, personalistika, účetnictví, projektové poradenství, dotační poradentsví, poradenství pro jednatele s.r.o., ekonomické poradenství, marketingové poradenství, odborná osobní asistence jednatelů, společníků i ředitelů společností s ručením omezeným a získávání dotací pro zaměstnance i zaměstnavatele.

   

  Nejvyhledávanější témata vzdělávání / školení: Manažerské kurzy, Projektové řízení, Počítačové a IT kurzy, Komunikační a prezentační dovednosti, Obchod a prodejní dovednosti, Personalistika a osobnostní rozvoj, Konference a veletrhy, Marketingové kurzy, Účetní a daňové kurzy, Finanční kurzy, Systémy řízení a ISO, Rekvalifikace, rekvalifikační kurzy, Právo a legislativa, Technické kurzy, Školství a sociální oblast, Školení interních lektorů, Bezpečnostní kurzy.

  1 Poradenství a vzdělávání
 • Popis:

  Pojmem dotace se v ekonomii rozumí peněžitý dar nebo daru podobná peněžitá úhrada ze strany státu (zpravidla vlády nebo zákonodárného sboru) nebo územněsprávního celku (v Česku kraj, obec nebo městská část) nějakému subjektu v zájmu snížení ceny určitého statku, jehož poskytování je ve „veřejném zájmu“. V některých oborech, například u veřejné osobní dopravy, se dotace provádějí formou úhrady prokazatelné ztráty, případně zákonem definovaného přiměřeného zisku. Často bývá poskytnutí dotace vázáno na jistou míru vlastní spoluúčasti příjemce (například dotace tvoří určitý procentní podíl z částky vynaložené příjemcem dotace).

  3 Dotace a projekty
 • Popis:


   Česká technologická platforma strojírenství

    

   

  Úkolem ČTPS je podpora aktivit a iniciativ organizací působících ve prospěch rozvoje strojírenského průmyslu v České republice a s tím spojených vědeckých, výzkumných, technologických a inovačních aktivit.

  Provoz platformy byl podporován v rámci projektu Rozvoj Technologické platformy STROJÍRENSTVÍ č. 5.1 SPT 01/012 OPPI – Spolupráce a projektem Technologické platformy – výzva II, 5.1 SPTP02/027 – Podpora aktivit ČTPS pro konkurenceschopnost strojírenství.

  Od roku 2017 Česká technologická platforma Strojírenství realizuje projekt spolufinancovaný Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschop­nost. Projekt s názvem Rozvoj aktivit ČTPS podporující zapojení do Industry 4.0 v evropském kontextu.


   

  18 Česká technologická platforma strojírenství
 • Popis:


   Asociace výzkumných organizace

    

   

  AVO jako dobrovolné sdružení právnických a fyzických osob zastupuje zájmy především těch subjektů, jejichž dosažené výsledky výzkumu a vývoje jsou v převážné míře komerčně využívány. V současné době reprezentuje na 80 členů s téměř 8 tisíci lidmi činnými v této oblasti. Je jediným sdružením v ČR, které reprezentuje aplikovaný výzkum a vývoj v podnikatelské sféře, tedy výzkum rozvíjený a provozovaný převážně z privátních zdrojů.


  Odkaz: http://www.avo.cz/


   

  0 AVO - Asociace výzkumných organizacíReklama:

VVV MOST spol. s r.o. - komplexní služby v oblasti pásové dopravy

 i-TES | Varga Tomáš: Tel.: +420 777 748 228 | vaga@swissconsulting.cz | http://www.i-tes.com


 © 2006-2024 Insion