Portál pro uživatele dopravy a přepravy materiálu, strojů a zařízení, minerálů a surovin, těžebního, stavebního průmyslu a důlní činnosti česky deutsch english


Rozšířené ...
Vážící, měřící a dávkovací systémy i-TES: Internetový Technicko-Ekonomický Server

Vážící, měřící a dávkovací systémy

i-TES > Vážící, měřící a dávkovací systémy

Klíčová slova

pásové, jeřábové, závěsné, silniční, mostové, pytlovací, dávkovací, můstkové, plošinové, váhy, měřen


 

Dostali jsme se ve všech kategoriích na první strany internetových vyhledavačů.

 

Hledáme pro jednotlivé kategorie nové partnery a experty z oboru.

 

Bližší informace info@i-tes.com nebo +420 777 748 205.

 

 

Pavel Hurta

 

Expert portálu i-TES

(Czech Republic)

 

"Průmyslové vážící a dávkovací systémy"

 

 

+420 603 861 978

hurta@calibracz.cz

QR kód - kontakt

Pavel Hurta je zakladatelem a jednatelem ve společnosti Calibra CZ, s.r.o.

V oblasti průmyslového vážení pracuje více jak 16 let se specializací na dávkovací váhy, pytlovací váhy a systémy. 

 

 

RNDr. Jaroslav Jochman

 

Expert portálu i-TES (Czech Republic)

 

"Analýzy, školení, odborné poradenství, expertízy, případové studie"

+420 777 748 205

info@i-tes.cz

QR kód - kontakt

Zakladatel a generální ředitel VVV MOST spol. s r.o. Mimo hlavní činnosti podniku, který v roce 1990 založil (výroba, servis, odborné expertiz dopravních pásů, vč. výzkumu a vývoje), je lektorem podnikatelů a manažerů.

 

Ing. Petr Zelenka

 

Expert portálu i-TES (Czech Republic)

 

"Přeprava sypkého a kusového materiálu - obchodní činnost"

+420 777 748 207

info@i-tes.cz

QR kód - kontakt

Absolventem strojní fakulty ČVUT. Déle než 20 let se zabývá problematikou pásové dopravy sypkých látek a především příslušenství pro pásové dopravníky. Navrhuje vhodné komponenty pro různé provozní podmínky, např. s ohledem na nízkou hlučnost, spotřebu elektrické energie, životnost a nároky na údržbu zařízení.

 

 

 


 

 

Zabývá se tenzometrickými snímači, příslušenstvím a elektronikou, která umožňuje navažování/odvažování, dávkování jedné i více komponentů, přesné měření hmotnosti nebo měření působící síly.

 

Dodává váhy obchodní, zdravotnické, veterinární, můstkové, plošinové, paletové, automobilové a jateční. Dále dodává váhy pytlovací, dávkovací, kontinuální, pásové a aplikace snímačů zatížení pro sklady a výrobní procesy včetně SW.

 

VVV MOST spol. s r o. pásová doprava 

Nabízí komplexní služby v oblasti projekce, výroby a údržby pásových dopravníků a dodávky zařízení na třídění kameniva, štěrků a písků, expertizy týkající se problematiky dopravních pásů a příslušenství dopravníků.

 Dokumenty

133 Vážící, měřící a dávkovací systémy

 • Pásová váha se skládá z vážící stolice, zabudované do pásového dopravníku, z vyhodnocovací jednotky a ze snímače rychlosti pásu. Pásové váhy se používají pro vážení nebo navažování sypkých materiálů (kamenivo, písek, chemické suroviny, hnojiva, zemědělské komodity, atd.) v zemědělství, v těžebním, chemickém nebo potravinářském průmyslu.

   

  14 Pásové váhy
 • Závěsné jeřábové váhy se používají k vážení předmětů zavěšených na zdvihacím zařízení. Závěsné jeřábové váhy najdou uplatnění především při vážení ve skladech, ve stavebním i strojírenském průmyslu, v zemědělství a dalších oblastech. Jeřábové váhy se zavěsí na hák zdvihacího zařízení (jeřábu) a na váhu se zavěsí břemeno, které potřebujeme zvážit. Jeřábová závěsná váha následně digitálně zobrazí hmotnost břemene. Jeřábové váhy umožňují výrazně spoří čas na manipulaci s břemenem i náklady na dopravu díky znalosti přesné váhy (oproti odhadnuté či vypočítané).

   

  11 Jeřábové a závěsné váhy
 • Obchodní digitální váhy se používají pro obchodní vážení, kdy na základě zjištěné hmotnosti provede obsluha digitální váhy výpočet ceny váženého zboží. Obchodní digitální váhy se nejčastěji používají v běžných obchodních potravinářských provozech, restauracích a všech oblastech činnosti, kde je třeba vážit úředně ověřenou váhou.

  Počítací váhy jsou určeny především pro vážení a počítání jednotlivých kusů zboží nebo materiálu o stejné hmotnosti (např. šroubky, matičky, mince, atd.). Nejprve se pomocí zvážení známého počtu kusů určí referenční hmotnost jednoho kusu. Na základě této referenční hmotnosti pak digitální počítací váha automaticky váží a počítá kusy zboží. Počítací digitální váhy významně šetří čas a zpřesňuje vážení a počítání oproti ručnímu počítání zboží.

  Přesné ověřitelné laboratorní váhy se používají pro kontrolní nebo obchodní vážení v laboratořích, zastavárnách, ve školách, pro výzkumné účely nebo ve výkupnách drahých kovů.

  Balíkové váhy najdou uplatnění při vážení libovolných předmětů různých rozměrů a hmotností. Nejobvyklejší použití digitálních balíkových vah je jako poštovní váhy pro vážení balíků, dále jako váhy pro vážení sudů s nápoji nebo věcí a břemen ve výrobních a technologických provozech. Balíkové váhy se dále používají např. jako skladové váhy či kontrolní váhy. Balíkové váhy mají, oproti ostatním váhám, silnější ocelovou konstrukci.

  19 Obchodní, počítací, laboratorní a poštovní (balíkové) váhy
 • Silniční váhy (mostové, mostní, autováhy pro nákladní auta) Samotná vážní technologie se skládá ze dvou hlavních částí: mechanické konstrukce (most váhy a základová vana) a elektronická část (tenzometrické snímače a vážní indikátor).

  14 Silniční, mostové a přejezdové váhy
 • Paletové vozíky s váhou (nebo také paletové váhy) jsou ideálním řešením pro vážení ve skladech, proto najdou vozíky s váhou (někdy také paletové váhy) uplatnění zejména u velkoobchodních či distribučních společnostech a v logistických firmách.

  10 Paletové váhy a vážící paletové vozíky
 • Zařízení na tenzometrické vážení zásobníků se skládá z jednoho až čtyř tenzometrických snímačů zatížení, které jsou umístěny pod patkami zásobníků. Snímače zatížení je možné v konstrukčním uspořádání kombinovat s otočnými podpěrami. Uspořádání s podpěrami lze použít pouze v případě, kdy správnost vážení není požadována lepší než 0,5 % a navažovaný materiál nemění těžiště. K snímačům zatížení se dodává vyhodnocování zařízení. Vyhodnocovací zařízení umožňuje zpracování signálu z tenzometrických snímačů zatížení a pomocí vestavěného mikropočítače zobrazuje na displeji hmotnostní údaj.

   

  1 Váhy pro zásobníky a sila
 • Vážicí zařízení určená pro vážení železničních vozidel na železnicích a vlečkách. Váhy lze používat jak pro statické vážení, tak pro vážení vagónů za pohybu. Kolejová váha se skládá ze dvou základních částí: mechanické (vážní most a základová vana) a elektronické (tenzometrické snímače a vážní indikátor).

  0 Váhy pro kolejová vozidla
 • Krátký popis: Váha je základním prvkem zařízení pro přesné hmotnostní plnění otevřených pytlů sypkými látkami (např. granuláty plastických hmot, barviva, hnojiva, cement, písek, cukr, obilí, šrot, mouka atd.) zejména v průmyslu chemickém, farmaceutickém, potravinářském, krmivářském a stavebním.

  Princip činnosti zařízení spočívá v průběžném. snímání hmotnosti materiálu napadaného spádovou přírubou do pytle zavěšeného na hubici s ručním (případně pneumatickým) upínáním. Po dosažení požadované hmotnosti vyhodnocovací jednotka automaticky vydá signál pro zastavení přísunu materiálu.

  K dávkování materiálu do plničky lze použít libovolné dopravní zařízení (dopravník šnekový, šnekový s dovažovacím šnekem, spirálový. pásový nebo vibrační, uzávěr pro gravitační dávkování atd.) volený v závislosti na vlastnostech plněného materiálu, požadované rychlosti a přesnosti plnění. Dávkovací zařízení není standardní součástí váhy, lze jej však objednat jako příslušenství váhy.

  Standardně je váha dodávána s vyhodnocovací jednotkou umožňující rovněž přesné dovažování. Váha může být na přání vybavena inteligentním řídícím systémem, který umožňuje ovládat další příslušenství, jako je automatické zakládání a upínání pytlů, dopravníky pro odsun pytlů, šička, tisk vážních lístku a etiket atd.

  4 Pytlovací váhy a plničky
 • ATEX 100 je označení směrnice EU 94/9/EC, Zařízení a ochranné systémy, určené pro použití v potenciálně výbušných atmosférách. Pokud je u váhy logo ATEX nebo EX, znamená to, že váha nebo indikátor existuje i v provedení, které vyhovuje požadavkům této směrnice a lze jej tedy použít i v prostředích, kde existuje nebezpečí výbuchu plynů a prachů. Výrobky, označené ATEX 3GD lze použít v Ex zónách 2 a 22. Výrobky označené ATEX 2GD lze použít v Ex zónách 1, 2, 21 a 22.

  0 Váhy s ATEX-EX provedením
 • Elektronické dávkovací váhy pro řízení, měření a dávkování toku materiálu. Dávkovací váhy jsou nejrozšířenější skupinou vah používaných v mnoha průmyslových oborech. Narůstající požadavky na udržení standardu kvality výrobního procesu, vede napříč obory ke zvýšeným nárokům na výrobní technologie a jejich procesní stabilitu.

  Podstatu vážícího zařízení tvoří zásobník v provedení ocel či nerez, který je zavěšen na snímačích síly a signál je následně zpracován v řídící elektronické jednotce. Limity pro nastavení dávek materiálu se zadávají v elektronické jednotce. Vážící zařízení pro vážení a dávkování sypkých materiálu (mouka, cement, voda, plastifikátor, štěrk ap.) jsou realizována ve výrobnách betonových směsí, výrobnách krmiv, průmyslových hnojiv a dalších podobných provozech.

  3 Dávkovací váhy
 • Můstkové váhy se používají např. pro obchodní vážení v běžných obchodních provozech, dále jako skladové váhy při příjmu či výdeji zboží, jako kontrolní váhy ve skladech, pro výrobní vážení ve výrobních provozech, nebo jako balíkové váhy v logistických provozech. Můstkové váhy jsou určeny většinou pro instalaci na podlahu. Menší můstkové váhy mohou stát na stole. Můstkové váhy Jsou vhodné do všech provozů, ve kterých je vyžadováno rychlé a přesné vážení. Můstkové váhy mají robustní ocelovou konstrukci a jsou velice odolné.

  5 Můstkové (plošinové) váhy
 • Visuté váhy jsou určeny pro vážení břemen přepravovaných na háku, popřípadě umístěných na sklopné plošině. Ve spojení s typově schváleným vyhodnocovacím zařízením tvoří stanovená měřidla - úředně ověřené váhy. Tyto váhy jsou určeny především pro masné a potravinářské sklady, výrobny apod. Pro konkrétní aplikaci je možné přizpůsobit rozměry a konstrukční uspořádání.

  1 Visuté váhy
 • Výklopná váha je určena pro vyhodnocení správné hmotnosti předmětů (odlitků, obrobků apod.) a jejich následné vyklopení do sběrné nádoby.

  1 Výklopné váhy
 • Doplňkové a náhradní příslušenství, elektronika pro vážící a měřící zařízení.

  6 Elektronika a příslušenství pro vážící a měřící zařízení
 • Zařízení pro měření mechanického opotřebení pryžové vrstvy dopravních pásů a pryžové vrstvy bubnů.

  1 Měření tloušťky pásů a bubnů
 • Zařízení pro měření teploty je určen pro bezdrátové kontinuálně měření teploty rotujících částí.

   

  1 Zařízení pro měření teplot částí dopravníků
 • Tyto senzory jsou ideální pro kontinuální, bezkontaktní vážení a měření hladin sypkých a kapalných materiálů v nádržích, zásobnících a silech.

  Senzory se většinou šroubují (technologií nazývanou "bolt-on") na konstrukci nosníků nádrže, zásobníku nebo sila. Při změnách hmotnosti nebo hladiny materiálu uvnitř nádrže mění nosníky drobně své rozměry, zkracují se nebo prodlužují, jsou vyvolány změny napjatosti. Tím je také stlačován nebo napínán vysoce citlivý senzor (mění délku), který detekuje změny pnutí a generuje elektrický signál úměrný hmotnosti váženého materiálu.

  3 Zařízení pro měření obsahu zásobníků a sil
 • Ultrazvukové senzory se v průmyslových aplikacích vyznačují spolehlivostí a vynikající univerzalitou. Ultrazvukové senzory se mohou používat k řešení i těch nejsložitějších úloh, včetně detekce objektů nebo měření hladiny s milimetrovou přesností, protože jejich metoda měření spolehlivě funguje téměř ve všech podmínkách.

  Žádná jiná metoda měření nemůže být úspěšně použita v tak širokém rozsahu a v takovém množství různých aplikací. Zařízení jsou extrémně robustní, což je činí vhodnými i pro nejnáročnější podmínky. Plochy senzoru se vibracemi samy čistí – a to není jediný důvod, proč je senzor imunní vůči nečistotám. Fyzikální princip – šíření zvuku – pracuje, až na pár výjimek, v prakticky jakémkoliv prostředí.

  Na metodu měření, kterou používají ultrazvukové senzory, se pohlíželo jako na příliš složitou technologii, a tyto senzory se používaly pouze v „krajním případě“, pouze ve zvláště náročných aplikacích. Tyto doby jsou už dávno pryč.

  Ultrazvukové senzory prokázaly svou spolehlivost a trvanlivost prakticky ve všech průmyslových odvětvích.

  1 Zařízení pro ultrazvukové měření
 • Snímače síly - vážní čidla - se nabízí v široké škále váživostí a provedení. V sortimentu naleznete jednobodové snímače, ohybové snímače, tahové snímače, tlakové snímače, smykové snímače, atd. Tenzočidla se dodávají jak v provedení z nástrojové oceli, tak hliníkové i nerezové. Váživost od 0,3 kg až do stovek tun.

  Snímače zatížení jsou vhodné pro konstrukci zařízení, jako jsou plošinové váhy, mostové váhy, závěsné váhy, dávkovací váhy, měření tahu, měření tlaku apod. Lze je využít jako snímače tahu, snímače tlaku atd.

  Pro snímače sil se dodávají nejen standardní montážní doplňky pro správné uložení tenzočidla do konstrukce, ale firmy jsou schopny dodat i konstrukci na míru přizpůsobenou stávajícímu zařízení a to od návrhu přes výrobu a montáž na místě.

  20 Snímače sil
 • Specializace a automatizace výrobních procesů neustále zvyšuje požadavky na výrobce a dodavatele vah a navažovacích technologií. Uspět s dodávkou pouhé váhy nebo vážícího zařízení je v dnešní době již skoro nemyslitelné. Proto se stále více výrobců vah zaměřuje na dodávku celých částí investičních celků, kde váhy jsou nedílnou součástí takové dodávky. Zvládnutí nejrůznějších způsobů dopravy materiálu, jeho přípravy před navažováním a následná manipulace k dalšímu zpracování nebo balení je dnes u zkušených výrobců navažovacích zařízení standardem.

  0 Navažovací linky a systémy
 • Plnící stanice je určena pro plnění sypkých materiálů do velkoobjemových vaků BIG BAG. Standardně se vyrábí ve dvojím provedení – pro BIG BAG o celkové váze 1000 kg nebo 1500 kg. Vzhledem ke skutečnosti, že objem dávkovaného materiálu a velikosti BIG BAGU se pohybují a používají ve velké řadě variant, je vždy nutné předem znát konkrétní místní situaci pro výběr správné konfigurace plničky. Plnící stanice BIG BAG se dodávají v celé řadě provedení od nejjednodušších až po automatické provedení. Základní provedení plnící stanice velkoobjemových vaků (BIG BAG) je můstková a skládá se z tenzometrického můstku o rozměru např. 1500 x 2000 mm, na který je instalována nástavbová konstrukce na upevnění BIG BAG. Upevnění úchytu (ucha) BIG BAG a plnícího rukávce probíhá ručně, stejně tak i jejich odepnutí. Na vstupu do plnícího hrdla je zpravidla umístěna dávkovací klapka zvolená dle druhu a charakteru plněného materiálu. Plnicí hrdlo je doplněno o aspirační nástavec pro odvod vzduchu při plnění příp. pro odsátí tvarovacího vzduchu. Váha je osazena vlastní vyhodnocovací jednotkou.

  Vyprazdňovací (debigbagovací) stanice slouží k plynulému vyprázdnění materiálu do dopravní cesty. Vyprazdňovací stanice jsou vyráběny v celé řadě konfigurací. Většinou se skládají z několika základních částí. Upínací kříž nebo háky, vypouštěcí dno, mezi-zásobník na vypouštěný materiál s napojením na dopravní cestu (dopravníky, svody, pneu-doprava atd.). Umístění big bagu na stanici probíhá několika způsoby. Pomocí VZV, vlastní kladky nebo jeřábu. Stanice se vyrábějí buď pevné nebo s automatickým zvedáním které zajistí postupně při odtoku materiálu napnutí vaku a tím pádem i bezobslužnému a prakticky úplnému vyprázdnění materiálu z vaku.

  2 Plnící, vyprazdňovací a dávkovací stanice
 • Softwarové řešení pro vážící, dávkovací a další systémy. Firmy dodávají řídící systémy pro vážení a dávkování sypkých hmot a tekutin, řízení jednoúčelových strojů, zkušeben a laboratoří.

  2 Řídící systémy (software) pro vážení a dávkování
 • Zařízení, která zatím nebyla zařazena nebo pro která nebyla vytvořená samostatná kategorie a nespadají tak do hlavního stromu třídění kategorie.

  4 Ostatní (nezařazené)Reklama

 

Reklama

 

Reklamai-TES | Varga Tomáš: Tel.: +420 777 748 228 | vaga@swissconsulting.cz | http://www.i-tes.com


 © 2006-2023 Insion