Portál pro uživatele dopravy a přepravy materiálu, strojů a zařízení, minerálů a surovin, těžebního, stavebního průmyslu a důlní činnosti česky deutsch english


Rozšířené ...
Těžba a příprava surovin, materiálů a polotovarů i-TES: Internetový Technicko-Ekonomický Server

Těžba a příprava surovin, materiálů a polotovarů

i-TES > Těžba a příprava surovin, materiálů a polotovarů > Černé uhlí, hnědé uhlí a lignit

Aktuálně zobrazena nabídka

Výrobky a služby společnosti v kategorii: 0
Firmy a Organizace: 0
Neuveřejněné Výrobky a služby: 0
Neuveřejněné Firmy a Organizace: 0

Černé uhlí: jedná se o hořlavou surovinu. Černé uhlí obsahuje 74 - 91% uhlíku, s nárůstem obsahu uhlíku současně dochází k poklesu prachové složky. Každé uhlí obsahuje nespalitelné a spalitelné minerální složky o různém zastoupení v závislosti na typu. Mezi nejvýznamnější patří vodík 3%, dusík a kyslík 3%, síra 0,5 až 1,25% a malé procento vody.

Obsah uhlíku je pak přímo závislý na době, kdy uhlí vznikalo. Starší uhlí procházelo prouhelňováním déle, takže obsah uhlíku je vyšší než u uhlí mladšího. Tato vlastnost má hlavní vliv na výhřevnost - uhlíkem bohatší černé uhlí ji má vyšší.


Hnědé uhlí: méně kvalitní uhlí oproti černému, používá se především jako palivo. Kromě uhlíku obsahuje velké množství příměsí různých popelovin a síry ale také mnoho vody.


Lignit: nejmladší a nejméně karbonizované hnědé uhlí. Lignit je pojmenování jednoho z druhů uhlí. Jedná se o druh podřadnější kvality, který je využíván především jako palivo. Má vlastnosti podobné černému uhlí, ale je mladší a obsahuje příměsi (popel, síra) a vodu ve velkém množství. Lignit je nejmladším druhem uhlí. Kvalita se může výrazně lišit podle lokality, stáří a geologických podmínek. Jedná se o jeden z nejdůležitějších zdrojů pro výrobu energie, zvláště v evropské oblasti.


Klíčová slova

hnědé, černé, uhlí, uhel, hořlavá hornina, dolování, povrchové, hlubinné doly, antracit, lignit


 

Hledáme experty a konzultanty pro tutu karegorii

Výhoda:  Kontakt na odborníka přes danou problematiku přímo do Vaší firmy. Potencionální zákazník se obrací s dotazy na Vámi určenou osobu.

 

 

Zaregistrujte svou společnost:

 

+420 777 748 205

 

 

 

 

 

 

 

 

 0 Černé uhlí, hnědé uhlí a lignit

řadit dle: vzestupně 


 

Černé uhlí  jedná se o hořlavou surovinu. Spadá do skupiny kaustobiolity. Černé uhlí obsahuje 74- 91% uhlíku ,s nárůstem obsahu uhlíku současně dochází k poklesu prachové složky.Každé uhlí obsahuje nespalitelné a spalitelné minerální složky o různém zastoupení v závislosti na typu.Mezi nejvýznamnější patří vodík 3%, dusík a kyslík 3%, síra 0,5 až 1,25% a malé procento vody.

 

Typy černého uhlí:

·         Antracit

Lesklý, s nejvyšším obsahem uhlíku, nejkvalitnější a nejvýhřevnější

·         Černé kamenné

Vzniklo v karbonu, tvrdé, lesklé

·         Koksovatelné druhy

Na výrobu koksu

·         Plynové uhlí

Na výrobu svítiplynu

 

Typ černého uhlí je dán jeho kvalitou, která se odvozuje z obsahu uhlíku v celkovém složení horniny. Čím více uhlíku se v černém uhlí nachází, tím kvalitnější toto uhlí je. Obsah uhlíku je pak přímo závislý na době, kdy uhlí vznikalo. Starší uhlí procházelo prouhelňováním déle, takže obsah uhlíku je vyšší než u uhlí mladšího. Tato vlastnost má hlavní vliv na vyhřevnost  - uhlíkem bohatší černé uhlí ji má vyšší.

 

Dělí se na:

·         Uhlí hubená (antracitická)

je skupina černého uhlí, které obsahuje malé procentuální zastoupení prchavých látek, což vede k tomu, že toto uhlí se nedá koksovat. Jejich hlavní využití je v energetice, kde se spalují za uvolnění energie.

·         Uhlí mastná (žírná, spékavá) 

obsahují 20 až 28 % prchavých látek, což jim dává dobré vlastnosti k produkci koksu využívaného v metalurgii.

 

Hnědé uhlí je méně kvalitní uhlí oproti černému, používá se především jako palivo.Kromě uhlíku obsahuje velké množství příměsí různých popelovin a síry ale také mnoho vody . Nejmladší a nejméně karbonizované hnědé uhlí se nazývá lignit. 

 

Vlastnosti hnědého uhlí:

·         Spalné teplo 24 – 35 MJ/kg

·         Obsah jaloviny: 2 – 10 % (v současné době i mnohem více)

·         Obsah prchavých hořlavin (uhlovodíků) z hořlavých látek 41 – 60 %

·         obsah vody 5 – 40 %

·         obsah síry 0,5 – 2 %

     

 i-TES | Varga Tomáš: Tel.: +420 777 748 228 | vaga@swissconsulting.cz | http://www.i-tes.com


 © 2006-2022 Insion