Portál pro uživatele dopravy a přepravy materiálu, strojů a zařízení, minerálů a surovin, těžebního, stavebního průmyslu a důlní činnosti česky deutsch english


Rozšířené ...
Výrobky a služby kategorie i-TES: Internetový Technicko-Ekonomický Server

Výrobky a služby kategorie

i-TES > Dopravníky > Řetězové dopravníky - Redlery > Potrubní řetězové dopravníky | I.P.K. TRADING s.r.o.

Nezveřejňují se úplné informace. Doporučujeme profily zaregistrovaných společností!

 


 

Zaregistrujte se také!

 

1 měsíc ZDARMA

 

 

Registrací do portálu i-TES rozšíříte své možnosti inzerce výrobků a služeb, čímž zvýšíte návštěvnost profilu společnosti a dostanete se tak na přední strany vyhledávačů Seznam i Google.

 

 


 

 

 

 

Výrobky a služby kategorie Potrubní řetězové dopravníky

Prodáváme hutní materiál, těsnění, řetězové potrubní dopravníky. Nabízíme elektromotory a kompresory. Distribuujeme tkaninové kompenzátory, ucpávky, gumové i ocelové kompenzátory. Dále dodáváme průmyslové a speciální plyny či směsi, chladiva. Poskytujeme poradenství v oblasti medicinálních plynů.

 

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Obchodní jméno:

Sídlo:
Česká republika
Právní forma:
IČ:
DIČ: Registrovat společnost >>>
Spisová značka: Registrovat společnost >>>
Datum vzniku: Registrovat společnost >>>
Webová stránka: Registrovat společnost >>>

 

 


 

 

 

  

 

Potrubní řetězové dopravníky

 Potrubní řetězové dopravníky firmy SCHRAGE dopravují téměř veškeré sypké materiály z místa „A“ do místa „B“, vždy dle přání zákazníka na základě jednoduchého principu dopravy sypkého produktu v uzavřeném potrubním systému, v němž se pohybuje článkový řetěz s unášecími kotouči, které hrnou dopravovaný produkt z prostoru násypky směrem k výsypce a dále ve většině případů přímo do skladového sila.

Nasazení tohoto systému se jeví jako velice výhodné a jedinečné zejména pro jeho:

 •  
Doprava prachu, granulátu, prášku, kalu
 •  
Doprava vodorovným směrem až do vzdálenosti 55 metrů nebo svisle až do výšky 35 metrů (dle požadavku hodnoty možno ještě navýšit)
 •  
Stavebnicový systém, shodné díly pro různá zařízení
 •  
Vysoké procento vyprázdnění u provedení s využitím tzv. mrtvého prostoru dopravníku
 •  
Samočisticí systém včetně násypného a výsypného zařízení (u lepivých produktů)
 •  
Certifikované prachotěsné, vodotěsné a tlakově odolné provedení
 •  
Flexibilní vedení trasy
 •  
Nízké opotřebení
 •  
Certifikované provedení pro případ tlakového rázu při explozi a bezpečné proti prošlehu plamenem
 •  
Nižší spotřeba dusíku (pokud je požadována)
 •  
Nižší spotřeba elektrické energie
 •  
Nižší náklady na údržbu
 •  
Jednoduchá manipulace
 •  
Nižší požadavky na velikost plochy
 •  
Téměř řádné poškození zrn
 •  
Plnění sila bez segregace
 •  
Možnost nového nastartování zařízení i v případě zaplnění dopravníku
 •  
Provedení dle předpisu ATEX
 •  
Příznivé k životnímu prostředí

 

Rovněž nabízíme řetězové potrubní dopravníky v nevýbušném provedení pro přepravu uhelného prachu, kde potencionálně existuje značné riziko exploze produktu.

Systém ekologické přepravy sypkých materiálů pomocí dopravníků SCHRAGE je v rámci České a Slovenské republiky využíván hlavně v konvenčních elektrárnách společnosti ČEZ na přepravu ložového popela z nově instalovaných fluidních kotlů.
Naše dopravníky jsou provozovány i v jiných průmyslových odvětvích, jako při transportu práškového a nudličkového kaolínu v Horní Bříze a Kaznějově, energosádrovce v Čížkovicích, uhelného prachu v Ostravě, peletek z biomasy v Mladé Boleslavi, kamence v rámci rekonstrukce dopravy a expedice ve Stráži pod Ralskem apod.

Potrubní řetězové dopravníky mohou být nasazeny rovněž v čistírnách odpadních vod pro přepravu těžkých kalů, ve spalovnách tuhých odpadů, v papírenském a potravinářském průmyslu.
V oblasti výroby a distribuce alkoholických i nealkoholických nápojů se nabízí možnost dopravy např. poškozených nebo rozbitých skleněných lahví, jejich střepů, korkových zátek, lahvových uzávěrů, zbytků etiket apod.

 

 

 

Nabízíme komplexní služby v oblasti projekce, výroby a údržby pásových dopravníků a dodávky zařízení na třídění kameniva, štěrků a písků, expertizy týkající se problematiky dopravních pásů a příslušenství dopravníků.
<<< více  o firmě

Všechny výrobky a služby >>>

Výrobky a služby v dané kategorii:


 

 

Výroba dopravníků, válečků, pražců, dopravních pásů, transportních systémů. Společnost dodává stroje a zařízení pro těžbu a zpracování nerostných surovin.

<<< více  o firmě

Všechny výrobky a služby >>>

Výrobky a služby v dané kategorii:


 

 

RNDr. Jaroslav jochman Analýza dopravních pásů, expertýzy

 

Expert portálu i-TES pro dopravníky

RNDr. Jaroslav Jochman

jochman.jaroslav@vvvmost.cz

+420 777 748 205

 

 

 

 

 

 

 

 


i-TES | Varga Tomáš: Tel.: +420 777 748 228 | info@i-tes.com | http://www.i-tes.com


 © 2006-2020 Insion