Portál pro uživatele dopravy a přepravy materiálu, strojů a zařízení, minerálů a surovin, těžebního, stavebního průmyslu a důlní činnosti česky deutsch english


Rozšířené ...
Výrobky a služby kategorie i-TES: Internetový Technicko-Ekonomický Server

Výrobky a služby kategorie

i-TES > Dopravní pásy > Dopravní pásy pryžotextilní - gumotextilní > Gumotextilní dopravní pásy | AB Technology, s.r.o.

Nezveřejňují se úplné informace. Doporučujeme profily zaregistrovaných společností!

 


 

Zaregistrujte se také!

 

1 měsíc ZDARMA

 

 

Registrací do portálu i-TES rozšíříte své možnosti inzerce výrobků a služeb, čímž zvýšíte návštěvnost profilu společnosti a dostanete se tak na přední strany vyhledávačů Seznam i Google.

 

 


 

 

 

 

Výrobky a služby kategorie Gumotextilní dopravní pásy

 

Prodáváme dopravní pásy na dopravníky, dopravníkové řemeny, stěrače a příslušenství. Zajišťujeme NON-STOP servis pásových dopravníků, spojování pásů, pogumování válců. Nabízíme magnetické separátory a stěrače s břity z tvrdokovu a výrobu dopravníků.

 

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Obchodní jméno:POZOR!


Společnost ukončila svou činnost.


Nyní vystupuje pod novým obchodním názvem:

Techbelt s.r.o.

 

 

pokračovat na profil Techbelt s.r.o. >>>

Sídlo:
Právní forma:
IČ:
DIČ:
Spisová značka:
Datum vzniku:
Webová stránka:

 

 


 

 

 

 

 

  

 

Gumotextilní dopravní pásy

 

Oděruvzdorné pásy

 • Typ NL  oděruvzdorné pásy
 • Typ Y  (A)  oděruvzdorné pásy, jakost odpovídá DIN 22102
 • Typ ML  pásy s velkou odolností proti oděru
 • Typ X  (A)  pásy s mimořádnou odolností proti oděru, jakost odpovídá DIN 22102
 • Typ W (AA)  pásy odolnější proti oděru než typ X, jakost odpovídá DIN 22102
 • Typ N 17  pásy velmi odolné proti oděru, jakost odpovídá BS (British Standard) 490
 • Typ M 24  pásy mimořádně odolné proti oděru, jakost odpovídá BS (British Standard) 490
 • Grade 2  oděruvzdorné pásy, jakost odpovídá normě RMA (USA)
 • Grade 1  vysoce oděruvzdorné pásy, jakost odpovídá požadavkům RMA (USA)

Poznámka: Všechny uvedené pásy jsou použitelné k přepravě materiálu o maximální teplotě 80º C, při vnější teplotě od –25º C do 60º C. Všechny typy krycích vrstev jsou antistatické.

 

Samozhášecí pásy pro doly

 • TYP S

samozhášecí a antistatické pásy s ochrannou krycí vrstvou nebo bez ní pro použití v dolech

 • TYP K

samozhášecí a antistatické pásy s ochrannou krycí vrstvou určené pro doly

 

Poznámka: Odpovídající požadavkům DIN 22102, DIN 22103, DIN 22104. V objednávce je nutno uvést, jakým standardům musí pás odpovídat.

 

 

Pásy odolné proti vysokým teplotám

 • TYP T1  Tepluvzdorné pásy.

Přípustné pro teploty dopravovaného materiálu do 100º C, krátkodobě až do 120º C, pro vnější teploty od –25º C do 60º C.

 

 • TYP T2 Tepluvozodrné pásy.

Přípustné pro teploty dopravovaného materiálu do 125º C, krátkodobě až do 150º C, pro vnější teploty od –25º C do 60º C.

 

 • TYP T3 Tepluvzdorné pásy.

Přípustné pro teploty dopravovaného materiálu do 150º C, krátkodobě až do 180º C, pro vnější teploty od –25º C do 60º C.

 

Poznámka: všechny tři typy odpovídají ISO 4195-1 aISO 4195-2. U pásů odolných vůči vysokým teplotám doporučujeme užití transportéru s automatickým systémem napínání.

 

 

Pásy částečně odolné proti olejům, tukům a zvýšené teplotě

 • TYP T Teplotně odolné pásy.

Přípustné pro teploty dopravovaného materiálu do 100º C, částečně odolné vůči olejům a tukům. Vnější teplota od -20º C do 60º C.

 

 

Pásy odolné vůči olejům a tukům

 • TYP MOR

Středně odolný vůči olejům a tukům. Přípustný pro teploty dopravovaného materiálu do 60º C. Vnější teplota od –20º C do 60º C.

 

 • TYP OR

Odolný vůči olejům a tukům. Přípustný pro teplotu dopravovaného materiálu do max. 60º C, vnější teplota od –15º C do 60º C. V černé barvě, antistatické podle DIN 22104 v zelené a bílé barvě, pro potravinářský průmysl podle BGA (Spolkový úřad pro potravinářský průmysl) XXI – kategorie III/1981, nejsou antistatické, max. šířka1300 mm, nechráněná hrana vyrábí se jen z EMF tkaniny

 

 

Gumotextilní elevátorové pásy

 • POLYSUR® TYPE 272 NBR-FDA WIT

bílý elevátorový pás určený do potravinářských provozů pro přímý styk s potravinami, odolný vůči tukům, kyselinám, antistatický. Teplotně odolný do80°C.Standardně vyráběný v šířkách 150-180-200-250-280-300-350-400-450-550 mma dvou základních typech EP500/3 1,5+1,5 aEP630/4 2+2. V případě potřeby je možné vyrobit pás i jiných šířek a pevností.

 

 • POLYSUR® TYPE 274 SBR

standardní elevátorový pás určený pro přepravu písku, štěrku, cementu, osiva a dalších materiálů, které neobsahují tuky a přepravovaný materiál nemá vyšší teplotu než80°C, je antistatický, vysoce odolný vůči abrazi kategorie W – 80mm3. Vyrábí se v libovolných šířkách, v základních typech EP630/4 0,5+0,5, EP630/4 1,5+1,5 aEP800/5 1+1.V případě potřeby je možné vyrobit pás i jiných pevností a síly krycí vrstvy.

 

 • POLYSUR® TYPE 276 NBR

speciální elevátorový pás určený pro přepravu materiálů, které obsahují minerální i rostlinné tuky a přepravovaný materiál nemá vyšší teplotu než120°Cnebo pro materiál obahující tuky do80°C, je antistatický, odolný vůči abrazi kategorie Y. Vyrábí se v libovolných šířkách, v základních typech EP500/3 1+1, EP630/4 1,5+1,5, EP800/4 2+2 aEP1000/5 2+2.V případě potřeby je možné vyrobit pás i jiných pevností a síly krycí vrstvy.

 

 • POLYSUR® TYPE 278 NBR HOT OIL

speciální elevátorový pás určený pro přepravu materiálů, které obsahují minerální, živočišné i rostlinné tuky, případně kyseliny a přepravovaný materiál nemá vyšší teplotu než120°C, je antistatický, odolný vůči abrazi kategorie Y a odolný vůči ohni v kategorii K. Vyrábí se v libovolných šířkách, v základních typech EP800/4 2+2 .V případě potřeby je možné vyrobit pás i jiných pevností a síly krycí vrstvy.

 

 • POLYSUR® TYPE T 180

speciální elevátorový pás určený pro přepravu materiálů, které obsahují v menší koncentraci minerální, živočišné i rostlinné tuky, případně kyseliny a přepravovaný materiál dosahuje teploty 180°, krátkodobě200°C, je antistatický, odolný vůči abrazi kategorie Y. Vyrábí se v libovolných šířkách, v základních typech EP800/4 3+3 .V případě potřeby je možné vyrobit pás i jiných pevností a síly krycí vrstvy.

 

 

Ocelokordové elevátorové pásy

 • POLYSUR® TYPE FERRO

elevátorový pás s ocelokordovou kostrou příčně zpevněnou ocelovými dráty pro lepší stabilitu pásu a lepší ucycení korečkových šroubů. Oproti standardním gumotextilním pásům má dvakrát až třikrát vyšší životnost a lepší adhezi krycích vrstev vůči kostře, protažení tohoto pásu je pouze 0.35%. Vyrábí se v pevnostech SW 630 3+3 mm11 mm, SW 800 3+3 mm12 mm, SW1000 3+3 mm12 mm, SW1250 3+3 mm13 mm, SW1400 4+4 mm15 mm, SW1600 4+4 mm15 mm, SW1800 4+4 mm15 mm, SW2000 4+4 mm15 mma kategoriích krycích vrstev AA – vysoce odolný vůči abrazi, max. teplota60°C, tvrdost 60ShA. T100 – vysoce odolný vůči abrazi, max. teplota100°Ckrátkodobě120°C, tvrdost 65ShA. T130 – odolný vůči abrazi, max. teplota130°Ckrátkodobě150°C, tvrdost 66ShA. CR -  odolný vůči tukům a oleji, antistatický, ohnivzdorný.

 

Kromě elevátorových pásů dodáváme také jejích příslušenství jako jsou  ocelové korečky s případným návarem tvrdokovu , plastové korečky, speciální mechanické spoje, podložky a korečkové šrouby.

 

 

Pásy do potravinářství (pásy na cukr) FDA

Bílé dopravní pryžotextilní pásy jsou vhodné do potravinářských provozů, kde nedochází ke dlouhodobému styku (24hod. a více) s potravinou, jsou určeny pro dopravu suchých potravin jako je sůl, cukr, obiloviny atd. Veškeré nabízené typy těchto pásů mají potřavinářský atest. Určeny jsou zejména na standardní dopravníky, ale v také pro korečkové elevátory.

 

Velkou výhodou oproti běžně používaným PVC pásům v těchto provozech je vyšší životnost způsobená lepší otěruvzdorností a také větší krycí vrstvou než se standardně používá u PVC pásů. Také následné opravy a spojování tyto pásy snáší daleko lépe než PVC, kde postupem času dochází ke ztrátě pružnosti. Kromě uvedených typů jsme schopni zajistit i jiné pevnosti a krytí horní i spodní vrstvy.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabízíme komplexní služby v oblasti projekce, výroby a údržby pásových dopravníků a dodávky zařízení na třídění kameniva, štěrků a písků, expertizy týkající se problematiky dopravních pásů a příslušenství dopravníků.
<<< více  o firmě

Všechny výrobky a služby >>>

Výrobky a služby v dané kategorii:


 

 

Slovenský dodavatel pásů pro pásové dopravníky je i první gumárenskou firmou a prvním výrobcem pneumatik v CSR.
<<< více  o firmě

Všechny výrobky a služby >>>

Výrobky a služby v dané kategorii:


 

 

Výroba dopravníků, válečků, pražců, dopravních pásů, transportních systémů. Společnost dodává stroje a zařízení pro těžbu a zpracování nerostných surovin.

<<< více  o firmě

Všechny výrobky a služby >>>

Výrobky a služby v dané kategorii:


 

 

 

RNDr. Jaroslav jochman Analýza dopravních pásů, expertýzy

 

Expert portálu i-TES na danou problematiku

RNDr. Jaroslav Jochman

jochman.jaroslav@vvvmost.cz

+420 777 748 205

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zdroj dat
http://www.abtechnology.cz/index.php/produkty/pryzove-pasy/


i-TES | Varga Tomáš: Tel.: +420 777 748 228 | vaga@swissconsulting.cz | http://www.i-tes.com


 © 2006-2020 Insion