Portál pro uživatele dopravy a přepravy materiálu, strojů a zařízení, minerálů a surovin, těžebního, stavebního průmyslu a důlní činnosti česky deutsch english


Rozšířené ...
Výrobky a služby kategorie i-TES: Internetový Technicko-Ekonomický Server

Výrobky a služby kategorie

i-TES > Continental Matador Rubber, s.r.o. | Continental Matador Rubber, s.r.o.

Kontakt

Kontakt:Continental Matador Rubber, s.r.o.
Tel.:+421 (0)42 461 1111
E-Mail:info.matador@matador.sk


 

 

VVV MOST spol. s r.o. i-tes doporučuje

Společnost je zaregistrována na portálu i-TES

 

Výrobky a služby kategorie Continental Matador Rubber, s.r.o.

 

 

 

 

 

Slovenský dodavatel pásů pro pásové dopravníky je i první gumárenskou firmou a prvním výrobcem pneumatik v CSR.

Člen skupiny ContiTech Conveyor Belts Group, Continental AG Nemecko od roku 2007.

 

 

Přejít na produkty a služby >>>

  Obchodní jméno:
Continental Matador Rubber, s.r.o.
Sídlo společnosti:
Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK
Právní forma:
Společnost s ručením omezeným
IČ:
36709557
DIČ: 2022285485
Spisová značka: Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, 17315/R
Datum vzniku: 9. prosince 2006
Základní kapitál: 176.650.203,- EUR
Webová stránka: www.matador-belts.com
Facebook: https://www.facebook.com/MatadorGroup/

 

 

 

  MATADOR Púchov je nositelem tradiční obchodní známky MATADOR, ktorou používala bratislavská gumárenská firma Matador - první výrobce pneumatik v bývalém Československu. Matador Bratislava vyráběl autoplášte od roku 1925. V 30.letech se matadorky montovali na všechny slavné československé automobily a natrvalo sa zapsali do rozvoje automobilového průmyslu po boku ŠKODY, TATRY, AERA a dalších.
 • Spoločnosť MATADOR-gumové a balatové závody bola zaregistrovaná vo firemnom registri 7. septembra 1905. V marci 1906 začal MATADOR s výrobou gumových hadíc a remeňov v Bratislave - Petržalke.
 • Pokusná výroba pneumatík začala v roku 1925 a až do roku 1931 bol bratislavský MATADOR jediným výrobcom pneumatík v ČSR.
 • V roku 1945 bol MATADOR zoštátnený a v roku 1946 sa stáva národným podnikom.
 • Od roku 1946 rástol import náhradných pneumatík, ktoré nebolo možné pokryť zo zdrojov domácich výrobcov pneumatík (n.p. Baťa, resp. Rudý Říjen, fy Kudrnáč, resp. Rubena Otrokovice, Michelin resp. Mitas Praha). Novú pneumatikáreň sa rozhodlo vybudovať vedenie n.p. Matador Bratislava. 
 • 7. septembra 1947 bol slávnostne položený základný kameň novej pneumatikárne MATADOR. Základná stavebná príprava bola ukončená v roku 1948. Napriek problémom po zastavení dodávok kontrahovaného technologického zariadenia z USA, ktoré sa podarilo vyriešiť vďaka obetavosti našich ľudí dodávkami strojov a zariadení z českého pohraničia a z vlastných zdrojov, začala skúšobná prevádzka 1. marca 1950.
 •  Výroba v novovybudovanom závode bola oficiálne spustená 1. mája 1950. V roku 1955 sa začala výroba dopravných pásov. Monopolným výrobcom autoduší v Československu je firma od r. 1962. V roku 1968 začala firma vyrábať nákladné radiálne plášte STEEL. O tri roky neskôr začínajú gumárne v Púchove vyrábať osobné radiálne plášte. V roku 1976 bol výrobný program firmy rozšírený o nákladné radiálne plášte ALL STEEL. V roku 1979 sa začala výroba oceľolanových dopravných pásov.
 • V súvislosti s rozširovaním výrobného sortimentu narastal aj význam vedecko-technickej základne, ktorú firma neustále posilovala. V roku 1987 bol v Púchove založený Výskumný ústav gumárenský.
 • Transformácia gumárenského závodu v Púchove začala v roku 1988. V tomto roku bol podniku udelený štatút štátneho podniku a o dva roky neskôr bol transformovaný na akciovú spoločnosť. V rámci transformácie podniku dochádza ku zmene obchodnej známky. Od júla 1993 sa púchovské výrobky opäť po 40 rokoch vyrábajú pod značkou Matador. V roku 1994 bola dokončená transformácia akciovej spoločnosti na privátnu spoločnosť.
 • V roku 1994 bol certifikovaný systém riadenia kvality autoplášťov certifikačnou firmou DET NORSKE VERITAS v zmysle normy ISO 9001. O rok neskôr bol certifikovaný systém riadenia kvality dopravných pásov, duší a výrobkov z technickej gumy spoločnosťou TÜV CERT podľa normy ISO 9001.
 
 • Systém environmentálneho manažmentu bol potvrdený certifikátom spoločnosti DET NORSKE VERITAS v zmysle noriem BS 7750 a ISO 14001 v roku 1996.
 • V roku 1998 sa vo firme uskutočnili dva významné audity systému riadenia kvality autoplášťov. Na ich základe sa Matador stal prvou spoločnosťou na Slovensku a vo východnej Európe, ktorá prešla úspešne certifikáciami tohto systému v zmysle noriem ISO 9001 a QS 9000 pod akreditáciou RAB a noriem ISO 9001 a VDA 6.1.
 • V septembri 1998 bol v Púchove založený spoločný podnik Continental Matador na výrobu nákladných autoplášťov.
 • V roku 1999 bol ukončený proces transformácie spoločnosti zmenou strategického riadenia a prechodom na divizionálny systém.
 • Rok 2004 sa niesol v duchu výrazných akvizícií. S etiópskou spoločnosťou Addis Tyre Company Matador založil spoločný podnik Matador ATC so sídlom v etiópskej Addis Abebe na výrobu diagonálnych a radiálnych autoplášťov pre africký trh.
 • Rok 2005: Matador je nadnárodnou a diverzifikovanou spoločnosťou, ktorá oslavuje 100 rokov od svojho založenia
 • V roku 2007 získala 51% gumárskej divízie MATADOR Rubber spoločnosť Continental AG, Nemecko. Strategický vstup posilnil väzby úspešných  joint venture partnerov – umožňuje im spoločnú expanziu a stavia základ výrobnej základne pre východnú Európu.
 • V roku 2008 Continental AG Hannover zvýšil od 1. júla svoj podiel v Continental Matador Rubber Púchov z 51% na 66%, čo potvrdzuje odhodlanie Continentalu investovať v Púchove
 • V roku 2009 zvýšil Continental AG Hannover svoj majetkový podiel na 100%. V pribehu tohto roka sa v Púchove otvorilo nové distribučno-logistické centrum spoločnosti Continental pre strednú a východnú Európy, ako aj novej výrobnej haly finalizácie.
 • 2010 - Continnetal otvára v máji v Púchove novú výrobnú halu, ktorá umožní ďaľšie navýšenie kapacít pre výrobu osobných a ľahkých nákladných pneumatík
 • 2011 - Vedením spoločnosti Continental bol odsúhlasený projekt ďalšieho navýšenia výrobných kapacít. Dokončených bolo 20 tisíc m2 skladovacej plochy (vrátane 18 nakladacích rámp) nového Distribučného centra, 7 150 m2 novej výrobnej haly vrátane montáže výrobných technológií a ukončila sa hrubá stavba ďalšej výrobnej haly o výmere 7 400m2

 


Dopravn pásy: ShockBelt >>>

 

Dopravn pásy: Ecotubelt >>>

SHOCKBELT sú dopravné pásy v gumotextilnom, alebo oceľokordovom prevedení s jednou alebo viacerími nárazníkovými vložkami. Materiál nárazníkovej vložky je polyamid, polyester, oceľokord, alebo aramid. Majú zvýšenú odolnosť proti vzniku a šíreniu prierazov, spôsobených dopadajúcim materiálom pri nepriaznivých dopadových výškach.   Dopravné pásy pre všeobecné použitie Ecotubelt sú určené na dopravu ekologicky závadných materiálov, ktoré spôsobujú nadmerné znečisťovanie životného prostredia. Princíp dopravy spočíva v zvinutí pásu do tvaru hadice, v ktorej sa prepravuje materiál.
     

Dopravn pásy: TransBelt >>>

 

Dopravn pásy: SteelBelt >>>

Dopravné pásy pre všeobecné použitie TransBelt sú určené pre dopravu sypkého a kusového materiálu v bežných prevádzkových podmienkach.   Dopravné pásy SteelBelt sú vhodné na prepravu materiálu na veľké osové vzdialenosti v ťažkých pracovných podmienkach, K použitiu v náročných podmienkach ich predurčuje predovšetkým malé predĺženie pri zaťažení a ich vynikajúca schopnosť prispôsobiť sa korýtku dopravníka vďaka nízkej priečnej tuhosti.
     

Dopravn pásy: FireBelt V >>>

 

Dopravn pásy: FireBelt K >>>

Dopravné pásy FireBelt V sú určené na prepravu horľavých materiálov v podzemí.   Dopravné pásy FireBelt K sú určené pre prepravu sypkého a kusového materiálu v prostredí s nebezpečenstvom vzniku výbuchu a šírenia požiaru.
     

Dopravn pásy: ThermBelt >>>

 

Dopravn pásy: FrostBelt >>>

Dopravné pásy pre všeobecné použitie ThermBelt sú určené pre dopravu horúceho sypkého a kusového materiálu. Doporučuje sa používať všade tam, kde teplota prepravovaného materiálu prevýši 60 ºC.   Dopravné pásy FrostBelt sú určené predovšetkým pre prepravu sypkého a kusového materiálu pri extrémne nízkych teplotách prostredia.
     

Dopravn pásy: ChemicalBelt >>>

 

Dopravn pásy: OilBelt >>>

Dopravné pásy ChemicalBelt sú určené do prostredia s pôsobením chemických činidiel, na prepravu materiálov obsahujúcich anorganické kyseliny a zásady.   Dopravné pásy OilBelt sú určené pre dopravu olejových a mastných materiálov obsahujúcich nepolárne organické rozpúšťadlá a ropné látky.
     

Dopravn pásy: SlideBelt >>>

 

Dopravn pásy: CrossBelt >>>

Dopravné pásy s jednostranným nánosom krycej vrstvy (horná alebo dolná časť kostry nie je pogumovaná)   strmá preprava materiálu
vertikálna preprava materiálu
horizontálna preprava, ak je potrebné aby dopravný pás ktorý prepravuje materiál nevykazoval korýtkovosť
     

Dopravn pásy: ElevatorBelt >>>

 

Stírací guma >>>

Dopravné pásy na prepravu materiálu, kde treba na krátkej vzdialenosti prekonať veľké prevýšenie.   Pre potreby bočného utesnenia dopravníkov, stierania dopravných pásov a ďalších aplikácií súvisiacich s pásovou dopravou sú vyrábané gumové platne v metráži.
     

Spojovací a opravné materiály >>>

   
 • Vyplňovací pásky krycích vrstev
 • Krycí vrstvy
 • Vyplňovací pásky
 • Spojovací materiály
 • Spojovací folie
 • Pogumovaný kord
 • Skladování a garance
   

 

 

 

Sídlo společnosti

Adresa místa:

CONTINENTAL MATADOR RUBBER, s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov

GPS souřadnice:

49°06'20.1"N
18°19'03.3"E

 

 

Sklady a výrobní haly - Prodej pasů ČR

Adresa místa:

VVV MOST spol. s r.o.

Bylany u Mostu

434 01 Most

 

GPS souřadnice:

50°28'04.4"N

13°35'58.1"E

   Skladový a výrobní areál vvv most spol. s r.o. Bylany u Most
     

Opravy a spojování dopravních pásů ČR

 

Prodej dopravních pásů ČR

VVV MOST spol.s r.o.

Ing. Tomáš Kočí

koci@vvvmost.cz

+420 777 748 206

 

VVV MOST spol.s r.o.

Ing. Josef Vala

vala@vvvmost.cz

+420 777 748 204

     

Kontakt pro německy mluvící země

 

Kontakt pro anglicky mluvící země

VVV MOST spol. s r.o.

Luise Zelenková

zelenkova.luise@vvvmost.cz

+420 777 748 213

 

VVV MOST spol. s r.o.

Ing. Jaroslav Jochman

jochman@vvvmost.cz

+420 777 748 219

     

Ředitel divize dopravních pásů

 

Firemní MATADOR

Miroslav Plevák

miroslav.plevak@cbg.contitech.sk

Tel +421 (0)42 461 2719

 

Continantal matador rubber, s.r.o.

info.matador@matador.sk

Tel +421 42 461 1111

     

Manažer pro prodej na trhy MEE

 

Manažer pro prodej na trhy UKR/RU/KZ

Vladimir Gabko

vladimir.gabko@cbg.contitech.sk

Tel +421 (0)42 461 3360

 

Radovan Ďuňák

radovan.dudak@cbg.contitech.sk

Tel +421 (0)42 461 3357

     
     

 

Předmět podnikání:

 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
 • ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
 • pohostinská činnosť
 • protektorovanie a opravy gumových pneumatík
 • výroba gumových a plastových výrobkov
 • výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
 • sprostredkovanie obchodu a služieb
 • reklamná a propagačná činnosť
 • prenájom strojov a strojových zariadení
 • výroba strojov
 • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných ako základných služieb
 • spracovanie dát
 • organizovanie kurzov, školení a seminárov
 • podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
 • bezpečnostný technik
 • autorizovaný bezpečnostný technik
 • poradenská činnosť v oblasti riadenia ľudských zdrojov
 • osobná cestná doprava výkonávaná osobnými cestnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje deväť miest vrátane vodiča s výnimkou taxislužby
 • výroba foriem pre lisovanie pneumatík
 • výkon činnosti stavebného dozoru
 • prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
 • prevádzkovanie zábavných a športových zariadení
 • poradenstvo v oblasti životného prostredia a environmentalistiky
 • špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií
 • elektroenergetika- dodávka elektriny, distribúcia elektriny
 • výroba tepla, rozvod tepla
 • výroba elektriny výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 5 MW
 • výroba gumových pneumatík
 • podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom - technický odpad
 • administratívne práce vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb
 • správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
 • správa registratúry
 • technické testovanie
 • podnikateľské poradenstvo mimo činností účtovných, organizačných a ekonomických poradcov
 • poriadanie kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích podujatí
 • mimoškolské vzdelávanie - školenia v oblasti technických a prírodných vied
 • poriadanie kurzov a školení zameraných na zvyšovanie technickej úrovne vedenia motorových vozidiel v rozsahu voľnej živnosti
 • prevádzkovanie testovacích dráh pre motorové vozidlá
 • kalibrácia meradiel a meracích zariadení mimo určených meradiel
 • výroba elektrických zariadení
 • montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
 • opravy a servis pracovných strojov a zariadení pre gumárenský priemysel
 • montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických

 

Katalogy:

   
 • Návod na použití dopravních pásů
   SK >>>    EN >>>    RU >>>
 • Záruční a reklamační podmínky dopravních pásů MATADOR
    SK >>>    EN >>>    RU >>>
 • Katalog dopravních pásů
  SK / EN / RU >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RNDr. Jaroslav Jochman

 

"Analýzy, školení, expertýzy a odborné poradenství v oblasti pásové dopravy"

+420 777 748 205

info@i-tes.com

 

Zakladatel a generální ředitel VVV MOST spol. s r.o. Mimo hlavní činnosti podniku, který v roce 1990 založil (výroba, servis, odborné expertiz dopravních pásů, vč. výzkumu a vývoje), je lektorem podnikatelů a manažerů.

QR kód - kontakt

 

Ing. Petr Zelenka

 

"Přeprava sypkého a kusového materiálu: pohony, bubny a válečky"

+420 777 748 207

info@i-tes.com

Absolventem strojní fakulty ČVUT. Déle než 20 let se zabývá problematikou pásové dopravy sypkých látek a především příslušenství pro pásové dopravníky. Navrhuje vhodné komponenty pro různé provozní podmínky, např. s ohledem na nízkou hlučnost, spotřebu elektrické energie, životnost a nároky na údržbu zařízení.

QR kód - kontakt

 

Vlastimil Salač

 

"Prodej, servis, školení v oblasti stírací techniky pro pásové dopravníky"

 

+420 773 565 455

info@i-tes.com

 

 

Mnoholeté zkušenosti s prodejem a servisem stěračů, stírací techniky a náhradních stíracích dílů pro pásové dopravníky značky HOSCH a VVV MOST.

QR kód - kontakt

 

RNDr. Milan Neubert

   

 

"Vývoj, výzkum, inovace, měřící technika"

 

 

+420 777 748 209 

neubert@volny.cz

 

Výzkumný pracovník, jednatel a podnikatel, vystudoval Univerzitu Karolovu, v Praze. Nyní působí v šesti společnostech, zejména v VVV MOST spol. s r.o.,  VVV VÝCHOD, spol. s r.o., Gradatim spol. s r.o. a MOSTMEDICO spol. s r.o.

QR kód - kontakt

 

 

 

 

 

Zajímají Vás širší informace o společnostech ve Vašem oboru?

Pomůžeme Vám analyzovat Vaše odvětví trhu a dodáme Vám více informací o firmách v oboru.

 Zaregistrujte se do programu STANDART nebo PREMIUM

Registrovat společnost můžete telefonicky na čísle +420 777 748 228 nebo na E-mailu: info@i-tes.com.


Objednejte si základní nebo pokročilou ekonomickou analýzu společnosti

Napište nám na email info@i-tes.com jméno Vámi vybrané společnosti. Další informace Vám rádi zašleme.


Hledáme EXPERTY pro jednotlivé kategorie katalogu.

Máte mnohaleté zkušenosti v oblasti zaměření portálu? Pošlete nám základní údaje o své osobě a své zkušnosti na E-mail: info@i-tes.com

 

 

 


Zdroj dat
http://www.matador-belts.com/


i-TES | Varga Tomáš: Tel.: +420 777 748 228 | vaga@swissconsulting.cz | http://www.i-tes.com


 © 2006-2024 Insion