Portál pro uživatele dopravy a přepravy materiálu, strojů a zařízení, minerálů a surovin, těžebního, stavebního průmyslu a důlní činnosti česky deutsch english


Rozšířené ...
Dopravní, stavební a manipulační technika i-TES: Internetový Technicko-Ekonomický Server

Dopravní, stavební a manipulační technika

Tyto stroje a těžká technika jsou využívány z velké části tam, kde probíhají například stavby, rekonstrukce, úpravy povrchu, přesouvání sutě, kusového a sypkého materiálu atd.


Klíčová slova

rýpadla, nakladač, dampry, grejdry, skrejpry, truboukladač, dozery, silniční válce, frézy, finišer


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14 Stavební stroje a technika

 • Bagr, rypadlo nebo také exkavátor je stroj, sloužící k těžbě a přemisťování hornin. Mezi jeho základní části patří podkop s pracovním zařízením (lopatou), kabina s pracovištěm obsluhy a podvozek. Jsou buď s pásovým nebo kolovým podvozkem. Pásový podvozek má výhodu ve větší průchodnosti v těžkém terénu a v lepší stabilitě, naopak kolový podvozek umožňuje snadnější a rychlejší přesun bagru, a to i po silnicích v běžném provozu.

  1 Rypadla (bagry)
 • Nakladač, také lopatový nakladač je stavební stroj, určený k nakládání a přemisťování sypkých materiálů na krátké vzdálenosti. Díky vybavení lopatou je zvláště vhodný k provádění zemních prací. Existují nakladače o hmotnostech od 2 tun až po 200 tun. S lopatovými nakladači jsou příbuzné čelní nakladače, stavěné na bázi traktorů. Někdy se přímo nazývají traktorové nakladače. Nejmenším druhem nakladačů jsou čelní nakladače řízené smykem – tzv. kompaktní nakladače. Vyznačují se kompaktními rozměry a velmi dobrou ovladatelností. Nakladače mohou být vybaveny váhou, takže přímo při nakládání se zjistí hmotnost nákladu.

  2 Nakladače a manipulátory
 • Rypadla-nakladače jsou univerzální stroje, původně na traktorovém podvozku. Na přední části je nakládací lopata, na zadní části je podkopové zařízení (tj. „bagr“). Přední nakládací část je určena pro nakládání materiálů, přední lopata může být buď jednoduchá tzv. nakládací, nebo (velmi často) univerzální – tzv.„klapačka“. Takováto lopata je dvoudílná, je možné s ní nakládat, ale lze používat i jako dozerovou radlici a je často vybavena i paletovacími vidlemi pro manipulaci např. s paletami cihel na staveništi.

  Zadní podkopové zařízení je většinou konstruováno jako přesuvné, které umožňuje pracovat i mimo osu stroje. Skládá se z několika dílů - závěsná část se nazývá otoč, dále výložník (základní rameno), násada často vybavená teleskopem. Jako pracovní zařízení slouží, někdy upevněná na rychloupínacím zařízení.

  Zvláštní kategorií lžíce je svahovací lžíce, tzv. svahovačka – buď pevná, nebo hydraulicky naklápěná. Univerzálnost těchto strojů je však vykoupena nižším výkonem než u klasických bagrů.

  0 Rýpadlo-nakladač (bagry s přední lžící)
 • Pevný dampr a kloubový dampr (z anglického slova dumper – sklápěč) je velký nákladní automobil konstruovaný pro převoz materiálu v těžším terénu. Své uplatnění najde v povrchových lomech, pískovnách, na velkých staveništích apod. Výjimečně se může objevit na veřejných komunikacích (silnicích), např. při přejezdu z jednoho pracoviště na druhé. Jsou to dvouosé či víceosé stroje, často mají poháněná všechna kola.

  Skládají se ze dvou částí, přední obsahuje kabinu pro řidiče a zadní pak sklápěč. Kloubové dampry uvezou náklad o hmotnosti do cca 50 tun. Na rozdíl od pevných damprů, jejichž konstrukce je zaměřena na maximální nosnost nákladu, se kloubové dampry uplatňují spíše v hůře přístupném a nestabilním terénu, např. v pískovnách a štěrkovnách.

  1 Dampry kloubové a pevné
 • Grejdr je samojízdný stavební stroj určený ke srovnávání velkých ploch při zemních pracích. Typické grejdry jsou třínápravové. Mnohem méně rozšířené jsou malé, dvounápravové grejdry. Motor a kabina řidiče se nachází zpravidla nad vzadu umístěnými dvěma nápravami. Třetí, přední náprava je řiditelná. Uprostřed, mezi nápravami se nachází široká radlice. Radlice je u většiny grejdrů otočná o 360 ° kolem svislé osy, výškově nastavitelná, výsuvná do boků a na obě strany výkyvná. Před přední nápravou může být umístěna další radlice použitelná pro hrubší práce.

   

  Typická oblast nasazení grejdrů je v silničním a železničním stavitelství pro srovnávání zemní pláně zemního tělesa, např. násypu, před jeho hutněním a položením krytu vozovky, železničního svršku, apod. Grejdry se rozlišují, tak jako ostatní stavební stroje, podle hmotnosti. Další rozlišovací hlediska mohou být podle výkonu motoru a šířky radlice.

  0 Grejdry
 • Skrejpr neboli škrabač (angl. scraper) je stavební stroj určený k těžbě, přepravě a rozprostírání zemin třídy 1 - 4. V těžkých zeminách 4. třídy a výše se doporučuje rozrušení nožovými rozrývači na buldozeru.

  0 Skrejpry
 • Tento stroj využijí společnosti budující např. ropovody, plynovody nebo rozvody vodního potrubí. První truboukladače byly postaveny na bázi pásového traktory a jeřábu. Tyto stroje mají vynikající stabilitu, nosnost a možnost naklápění umožní bezpečnější a snažší manipulaci s velkými, těžkými trubkami, díky správně umístěnému protizávaží.

  1 Truboukladače
 • Dozery (česky shrnovače), jsou traktorové stroje, sloužící k rozhrnování, hrnutí zeminy, popř. k demolici. Jejich pracovním nástrojem je radlice, někdy bývají opatřeny i rozrývačem. Vesměs se pohybují na pásovém podvozku.

  0 Dozery pásové a kolové
 • Silniční válec je stavební stroj určený pro hutnění povrchů silnic. Jeho pracovním nástrojem je běhoun.Silniční fréza je stroj používaný v dopravním stavitelství, slouží zejména k frézování živičného povrchu, například vozovek, ale také k frézování betonových a jiných zpevněných ploch. Toto frézování zajišťuje rotující buben osazený desítkami, někdy stovkami frézovacích hrotů (tzv. silničních nožů). Nivelace je zajišťována analogovými měřidly (pravítky), digitálně, elektronicky a laserově.

  Finišér je stroj používaný především v silničním stavitelství pro pokládku živičných (asfaltových), betonových a jiných zpevněných ploch. Tento stroj pracuje v podstatě tak, že do tzv. koše vysype nákladní vozidlo materiál, na dně koše jsou většinou dva pásy ve tvaru žebříku, které dopravují materiál před hladící lištu (žehličku). Pomocí příčné šroubovice se tento materiál dostane na celou šířku hladící lišty. Pak se materiál dostane mezi podklad a hladící lištu, která zajistí primární zhutnění materiálu a rovnoměrné rozložení materiálu na podkladní ploše.

  2 Silniční stroje 


 

Rypadla (bagry)

 

Nakladače a manipulátory

 

Rypadlo-nakladač (bragry s přední lžící)

 

Bagr, rypadlo nebo také exkavátor je stroj, sloužící k těžbě a přemisťování hornin. Mezi jeho základní části patří podkop s pracovním zařízením (lopatou), kabina s pracovištěm obsluhy a podvozek. Jsou buď ...

Pokračovat >>>

Nakladač, také lopatový nakladač je stavební stroj, určený k nakládání a přemisťování sypkých materiálů na krátké vzdálenosti. Díky vybavení lopatou je zvláště vhodný k provádění zemních prací. Existují nakladače o ...

Pokračovat >>>

Rypadla-nakladače jsou univerzální stroje, původně na traktorovém podvozku. Na přední části je nakládací lopata, na zadní části je podkopové zařízení (tj. „bagr“). Přední nakládací část je určena pro nakládání ...

Pokračovat >>>

 


 

Dampry kloubové a pevné

 

Grejdry

Skrejpry


 

Pevný dampr a kloubový dampr (z anglického slova dumper – sklápěč) je velký nákladní automobil konstruovaný pro převoz materiálu v těžším terénu. Své uplatnění najde v povrchových lomech, pískovnách, na velkých...

Pokračovat >>>

Grejdr je samojízdný stavební stroj určený ke srovnávání velkých ploch při zemních pracích. Typické grejdry jsou třínápravové. Mnohem méně rozšířené jsou malé, dvounápravové grejdry. Motor a kabina řidiče se...

Pokračovat >>>

Skrejpr neboli škrabač (angl. scraper) je stavební stroj určený k těžbě, přepravě a rozprostírání zemin třídy 1 - 4. V těžkých zeminách 4. třídy a výše se doporučuje rozrušení nožovými rozrývači na buldozeru...

Pokračovat >>>

 


 

Truboukladače

 

Dozery pásové a kolové

Silniční stroje

Tento stroj využijí společnosti budující např. ropovody, plynovody nebo rozvody vodního potrubí. První truboukladače byly postaveny na bázi pásového traktory a jeřábu. Tyto stroje mají vynikající stabilitu, nosnost ...

Pokračovat >>>

Dozery (česky shrnovače), jsou traktorové stroje, sloužící k rozhrnování, hrnutí zeminy, popř. k demolici. Jejich pracovním nástrojem je radlice, někdy bývají opatřeny i rozrývačem. Vesměs se pohybují na pásovém podvozku...

Pokračovat >>>

Silniční válec je stavební stroj určený pro hutnění povrchů silnic. Jeho pracovním nástrojem je běhoun. Silniční fréza je stroj používaný v dopravním stavitelství, slouží zejména k frézování živičného povrchu, ...

Pokračovat >>>

 

 

 i-TES | Varga Tomáš: Tel.: +420 777 748 228 | vaga@swissconsulting.cz | http://www.i-tes.com


 © 2006-2024 Insion