Portál pro uživatele dopravy a přepravy materiálu, strojů a zařízení, minerálů a surovin, těžebního, stavebního průmyslu a důlní činnosti česky deutsch english


Rozšířené ...
Dopravní, stavební a manipulační technika i-TES: Internetový Technicko-Ekonomický Server

Dopravní, stavební a manipulační technika

i-TES > Dopravní, stavební a manipulační technika > Jeřáby a zdvižná technika

Jeřáb je dopravní stroj z kategorie zdvihadel, který zdvíhá a poté přemisťuje těžké předměty respektive břemena, obvykle (ale ne vždy) pomocí kladnice a háku na laně. Používá se ve všech oblastech průmyslu (zejména v průmyslu těžkém), dále pak ve stavebnictví i jinde. Příbuznými stroji jeřábu jsou vrátky a nákladní zdviže.


Klíčová slova

jeřáby, zdvižná zařízení, stoje, otočné, nosníkové, podvěsné, kladkostroje, konzolové, mostové


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11 Jeřáby a zdvižná technika

 • Mostový jeřáb je zdvihací zařízení určené ke zvedání a přemisťování břemen ve výrobních halách, překladištích apod.

  Hlavní části mostového jeřábu je jeřábový most s pojezdovými příčníky a kočka se zdvihadlem, lanem a hákem.

  Manipulační plocha jeřábu je obvykle obdélníková. Délka manipulační plochy je dána délkou pojezdové dráhy mostu jeřábu. Šířka manipulační plochy je dána délkou pojezdové dráhy kočky jeřábu (délkou mostu jeřábu). Pojezdovou dráhu mostu tvoří obvykle dvě nebo několik kolejnic umístěných ve výšce na pevných podpěrách. Pojezdová dráha mostu jeřábu může mít i tvar oblouků.

  Konce mostu (příčníky) s pojezdovými koly mostu jsou vybaveny pohony pojezdu mostu. Most bývá sestaven z jednoho nebo dvou nosníků. Nosníky mostu jsou z válcovaného profilu HEB nebo svařované z válcovaných profilů. Starší konstrukce jsou nýtované.

  Po mostu pojíždí pojezdové ústrojí kočky s pohonem pojezdu kočky. Kočka může být i zavěšena pod mostem. Kočka je obvykle vybavena jedním zdvihadlem (nebo dvěma zdvihady různé nosnosti). Ve speciálních případech, jako jsou stohovací jeřáby, je na kočce otoč se sloupem, zdvihadlem a vidlemi, které se pohybují ve svislém směru.

  Kolejnice pojezdu mostu a kočky bývají například ze železniční kolejnice, obdélníkového válcovaného profilu a dalších.

  Silové napájení a ovládání mostu, kočky a zdvihadla bývá kabelovým shrnovacím vedením, tří a vícevodičovým trolejovým vedením.

  Ovládání mostového jeřábu bývá přímé spínači z kabiny na jeřábu, stykačové z kabiny jeřábu, stykačové z podvěsného ovladače nebo stykačové přes dálkové ovládání.

  Mostový jeřáb se liší od portálového jeřábu. Most portálového jeřábu je podepřen stojinami (nohami) s pohonem pojezdu jeřábu. Pojezdové kolejnice jeřábu jsou umístěny na zemi.

  0 Mostové jeřáby (podvěsné, jedno- a dvou-nosníkové)
 • Otočné sloupové jeřáby lze upevnit téměř na jakémkoliv místě, dokonce i tam kde je použití jiných manipulačních prostředků nemožné. Potřebná plocha pro upevnění jeřábů je totiž minimální. Nejčastější upevnění je na podlahu pomocí roznášecí desky nebo na samostatný betonový základ. I když je výška prostoru malá, mohou ji otočné sloupové jeřáby využít téměř beze zbytku a docílit tak maximální možné výšky zdvihu. Proto jsou otočné jeřáby vhodným a ekonomickým řešením zajištění manipulace i v prostorách kde by bylo velmi nákladné, nebo prostorově nemožné použití klasického mostového jeřábu.

  0 Sloupové jeřáby otočné
 • Konzolové jeřáby nevyžadují pro upevnění žádnou podlahovou plochu. jejich montáž je velmi jednoduchá. Jsou určeny především k uchycení na ocelových nebo železobetonových sloupech haly, na existujících podpěrách a v některých případech také přímo na stroje a zařízení.

  0 Konzolové otočné jeřáby
 • Navržení atypického jeřábu přímo na míru.

  0 Atypické a speciální jeřáby na míru
 • Portálový jeřáb je jeřáb s trvalým umístěním. Konstrukce portálového jeřábu se skládá z mostu, a dvou stojin pevně spojených s mostem. Nosná konstrukce se tak podobá portálu. Portálové jeřáby mohou být umístěné pevně, nebo mohou být v určitém rozsahu pohyblivé po vlastní dráze nebo po určené ploše. Pokud je jedna stojina nahrazena dráhou ve výši mostu (jeden konec mostu je přímo opatřen pojezdem), nazývá se takový jeřáb poloportálový. Portálové a poloportálové jeřáby se používají v přístavech, na otevřených skládkách, překladištích nebo také ve výrobních, montážních a skladovacích halách.

  0 Portálové jeřáby (kolové a kolejové)
 • Kladka je volně otočné kolo uložené na hřídeli. Po obvodě kola je vytvořena drážka pro vedení provazu, lana nebo řetězu. Kladka může být upevněna na nějaké konstrukci (pevná kladka), anebo zavěšena na laně (volná kladka). Pevná kladka umožňuje volný pohyb lana, případně vozíku po lanu jako u lanovky. Umožňuje také změnu směru pohybu lana a tím i působení síly, kterou lano přenáší. Volná kladka zdvojnásobuje sílu, která na lano působí, musí ovšem působit po dvojnásobně delší dráze.

  Spojením pevné a volné kladky, případně několika takových párů, vzniká kladkostroj. Kladka patří mezi jednoduché stroje.

  V technické praxi se kladky používají u nejrůznějších mechanismů, od zavěšení hodinového závaží až po velká zdvihadla, stavební, důlní a těžební stroje, dále pro napínání drátů elektrického vedení, vypínání plachtoví na jachtách, při stavbách drátěných ohrad či plotů apod. Kladka jako každý jednoduchý stroj práci neušetří, spíše naopak musíme do kladky vložit větší práci, než jakou chceme, aby kladka vykonala, jelikož část vložené práce se ztratí třením. Účinnost kladky je tak vždy menší než 1.

  0 Kladkostroje (lanové, řetězové a elektrické)
 • Věžové jeřáby jsou moderní formou váhových jeřábů používaných především na stavbách, kde nám často poskytují nejlepší kombinaci výšky zdvihu a jeho kapacity (nosnosti). Většina věžových jeřábů, s výjimkou rychlostavitelných jeřábů, se skládá z několika dílců svařovaných příhradových konstrukcí, které jsou na místě smontovány na principu rozebíratelné stavebnice, která je zajištěna formou lan a čepů. V mnoha případech jsou díly jednotlivých příhradových konstrukcí identické, což zjednodušuje přepravu a minimalizuje možnost špatného sestavení jeřábu. Výše zmíněné rychlostavitelné jeřáby jsou na staveniště dovezeny jako celek a pouze se rozloží pomocí hydraulického systému do požadovaného tvaru. Další variantou jsou jeřáby šplhací, které mají charakteristickou konstrukci jeřábové příhradové věže, kde na věži je připevněna speciální konstrukce s hydraulickým systémem, která slouží k přizvednutí věže do takové výšky, aby bylo možné do vzniklé mezery vložit další díl příhradové konstrukce. Jeřáb tak může efektivně růst se stavbou pouze s minimálními časovými ztrátami, protože není třeba rozebírat výložník a proti-výložník.

  Dalším charakteristickým rysem konstrukce pro jednotlivé druhy věžových jeřábů je princip uložení protizávaží (závaží u paty jeřábu nebo u jeřábové věže

  Zdvih břemena je řešen u věžových jeřábů dvěma způsoby a to pomocí jeřábové kočky nebo pomocí jeřábového háku s kladnicí.

  0 Věžové jeřáby
 • Příslušenství a náhradní díly pro jeřáby.

  0 Příslušenství pro jeřáby 


 

Mostové jeřáby (podvěsné, jedno- a dvou-nosníkové)

 

Sloupové jeřáby otočné

 

Konzolové jeřáby otočné

 

Mostový jeřáb je zdvihací zařízení určené ke zvedání a přemisťování břemen ve výrobních halách, překladištích apod. Hlavní části mostového jeřábu je jeřábový most s pojezdovými příčníky a kočka se ...

Pokračovat >>>

Otočné sloupové jeřáby lze upevnit téměř na jakémkoliv místě, dokonce i tam kde je použití jiných manipulačních prostředků nemožné. Potřebná plocha pro upevnění jeřábů je totiž minimální. Nejčastější upevnění je na podlahu ...

Pokračovat >>>

Konzolové jeřáby nevyžadují pro upevnění žádnou podlahovou plochu. jejich montáž je velmi jednoduchá. Jsou určeny především k uchycení na ocelových nebo železobetonových sloupech haly, na existujících ...

Pokračovat >>>

 


 

Atipické a speciální jeřáby na míru

 

Portálové jeřáby (kolové a kolejové)

 

Kladkostroje (lanové, řetězové a elektrické)

Navržení atypického jeřábu přímo na míru.

 

 

 

 

Pokračovat >>>

Portálový jeřáb je jeřáb s trvalým umístěním. Konstrukce portálového jeřábu se skládá z mostu, a dvou stojin pevně spojených s mostem. Nosná konstrukce se tak podobá portálu. Portálové jeřáby mohou být...

Pokračovat >>>

Kladka je volně otočné kolo uložené na hřídeli. Po obvodě kola je vytvořena drážka pro vedení provazu, lana nebo řetězu. Kladka může být upevněna na nějaké konstrukci (pevná kladka), anebo zavěšena na laně...

Pokračovat >>>

 


 

Věžové jeřáby

 

Příslušenství pro jeřáby

 

 

Věžové jeřáby jsou moderní formou váhových jeřábů používaných především na stavbách, kde nám často poskytují nejlepší kombinaci výšky zdvihu a jeho kapacity (nosnosti). Většina věžových jeřábů, s ...

Pokračovat >>>

Výroba a prodej příslušenství a náhradních dílů pro jeřáby, kladkostroje a zdvižná zařízení.

 

 

 

Pokračovat >>>
 

 

 i-TES | Varga Tomáš: Tel.: +420 777 748 228 | vaga@swissconsulting.cz | http://www.i-tes.com


 © 2006-2024 Insion