Portál pro uživatele dopravy a přepravy materiálu, strojů a zařízení, minerálů a surovin, těžebního, stavebního průmyslu a důlní činnosti česky deutsch english


Rozšířené ...
Dopravní, stavební a manipulační technika i-TES: Internetový Technicko-Ekonomický Server

Dopravní, stavební a manipulační technika

i-TES > Dopravní, stavební a manipulační technika > Dopravní zařízení (kolová, kolejová, pásová technika)

Přepravní zařízení určená pro pozemní, podzemní a závěsnou přepravu osob nebo materiálu v dolech, lomech, stavbách atd.


Klíčová slova

dopravní technika, závěsná, pozemní, důlní, přepravní, kolová, kolejová, pásová, doprava osob
21 Dopravní zařízení (kolová, kolejová, pásová technika)

 • Systém závěsné jednokolejové dopravy je nejefektivnějším a nejlevnějším způsobem dopravy osob, technologického a provozního materiálu v tunelech a důlních chodbách s případným výjezdem na povrch v úklonech do 30 stupňů. Tento typ dopravy je plně autonomní s možností využití pro extrémní délky tunelů a chodeb v proměnlivých úklonných poměrech bez nutnosti změny konfigurace celé dopravní soupravy. Pro tažení břemen lze využít jak lanové, tak autonomní trakční prostředky.

  Základní částí systému závěsné dopravy je vlastní trať, jež je tvořena speciálním nosným „I“ profilem se závěsnými prvky, zatáčkami, výhybkami, zarážkami a dalším příslušenstvím. Po této trati lze přemísťovat jednoduché nebo kombinované přepravní vozíky a systémy.

  Součástí závěsné jednokolejové dráhy jsou různé manipulační a doplňující prostředky, které usnadňují a urychlují pomocné činnosti při dopravě, mezi něž zejména patří překládka materiálu. Především se jedná o stabilní nebo přenosná zvedací zařízení, snížené nájezdy, automatické ovládání výhybek nebo celých tratí, systémy dorozumívání mezi lokomotiváři a dispečinkem, přejezdy do dopravních nádob pro svislou dopravu, systémy přejezdů přes větrní izolační objekty apod.

  12 Systémy závěsné kolejové dopravy
 • Pozemní kolejová doprava je využívána v horizontálních podzemních dílech a tunelech, kde sklon nepřevyšuje 35 ‰ a profil díla je větší než 10m². Dále je využívána na povrchových pracovištích pro dopravu materiálu a osob. V případě, že jsou podzemní díla a tunely raženy horizontálně a předpokládaná délka využívání je plánována v horizontu let, je tento způsob dopravy nejefektivnější, nejkapacitnější a nejekonomičtější.

  6 Systémy pozemní kolejové dopravy
 • Podzemní a nadzemní vozidla pro přepravu osob jsou určena k přepravě personálu. Využití je jak v nízko profilových podzemních dolech, tak ve standardních a velkých profilech.

  0 Pozemní kolové a pásové dopravní stroje
 

Systémy závěsné kolejové dopravy

 

Systémy pozemní kolejové dopravy

 

 

Pozemní kolové a pásové dopravní stroje

 

 

 

Systém závěsné jednokolejové dopravy je nejefektivnějším a nejlevnějším způsobem dopravy osob, technologického a provozního materiálu v tunelech a důlních ...

Pokračovat >>>

Pozemní kolejová doprava je využívána v horizontálních podzemních dílech a tunelech, kde sklon nepřevyšuje 35 ‰ a profil díla je větší než 10m². Dále je využívána na povrchových ...

Pokračovat >>>

Podzemní a nadzemní vozidla pro přepravu osob jsou určena k přepravě personálu. Využití je jak v nízko profilových podzemních dolech, tak ve standardních a velkých profilech....

Pokračovat >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 i-TES | Varga Tomáš: Tel.: +420 777 748 228 | vaga@swissconsulting.cz | http://www.i-tes.com


 © 2006-2022 Insion