Portál pro uživatele dopravy a přepravy materiálu, strojů a zařízení, minerálů a surovin, těžebního, stavebního průmyslu a důlní činnosti česky deutsch english


Rozšířené ...
Dobývací technika a zařízení pro doly a lomy i-TES: Internetový Technicko-Ekonomický Server

Dobývací technika a zařízení pro doly a lomy

i-TES > Dobývací technika a zařízení pro doly a lomy > Povrchové doly a lomy (Povrchová těžba)

Povrchový důl je krajina přeměněná člověkem z původní přírodní krajiny za účelem povrchového dobývání nerostných surovin - převážně uhlí. Povrchové doly tvoří rozlehlé plochy, které mají neblahý vliv na krajinný ráz. Principem povrchových dolů je odtěžení nadložních vrstev sedimentů a vytěžení vlastní suroviny nebo horniny. Povrchový důl je protějškem hlubinného dolu (hlubinného dobývání nerostů), je to méně šetrný, ale účinnější způsob dobývání. Pro povrchový důl se v praxi používá synonymum lom.


Klíčová slova

povrchové doly, strojní zařízení pro doly, povrchová těžba, dobývání nerostných surovin, těžba uhlí


Dostali jsme se ve všech

kategoriích na první strany

internetových vyhledavačů.

 

Hledáme pro tuto

kategorie nové partnery

a experty z oboru:

Dobývací technika a zařízení pro doly a lomy

 

Bližší informace info@i-tes.com nebo +420 777 748 228.

 

 

 

 

 

 

 

RNDr. Jaroslav Jochman

   

Expert portálu i-TES (Czech Republic)

 

"Expertýzy a studie: pásová doprava"

 

+420 777 748 205

info@i-tes.com

 

Ing. Petr Zelenka

 

Expert portálu i-TES (Czech Republic)

 

"Přeprava sypkého materiálu - Obchodní činnost"

 

+420 777 748 207

info@i-tes.com

 

Ing. Pavel Hartman

   

Expert portálu i-TES (Czech Republic)

 

"Výroba pásových dopravníků"

 

+420 777 748 204

info@i-tes.com

 

Ing. Josef Vala

   

Expert portálu i-TES (Czech Republic)

 

"Prodej dopravních pásů"

 

+420 777 748 201

info@i-tes.com

 

Ing. Tomáš Kočí

   

Expert portálu i-TES (Czech Republic)

 

"Opravy a spojování dopravních pásů"

 

+420 777 748 206

info@i-tes.com

 16 Povrchové doly a lomy (Povrchová těžba)

 • Kolesové rypadlo je stroj určený k povrchové těžbě velkých objemů zeminy a nerostných surovin (především skrývky a hnědého uhlí).

  Korečkové rypadlo je velkostroj pracující v povrchových dolech. Využívá se k těžbě uhlí a některých nerudných ložisek (cihlářské suroviny, písky a štěrkopísky). Dnes jsou nahrazována rypadly kolesovými. Jde o stroje s nepřetržitým pracovním cyklem. Kolesová rypadla se dělí na velkostroje a kolesové nakladače, které mají o dost menší objem vytěženého materiálu za danou časovou jednotku. Své uplatnění nachází na skládkách a překladištích sypkých hmot, zatímco kolesové rypadlo - velkostroj se používá k těžbě skrývky a uhlí v povrchových dolech (lomech).

  0 Kolesová a korečková rýpadla (Těžba skrývky)
 • Jedná se o kompletní technologické řešení od projektové přípravy až po realizaci. Dodávané systémy jsou realizovány na klíč dle provozních potřeb, designových požadavků a dalších specifikací zákazníka.

  1 Technologické celky pro těžbu
 • Zakladače jsou určeny pro zakládání nadložních zemin na výsypkách, zejména u povrchových dolů. Navazují na ostatní zařízení kontinuálního nebo cyklicko-kontinuálního těžebního procesu. Z provozního hlediska tak zakladače představují poslední článek technologického celku a ovlivňují jeho celkovou výkonnost a produktivitu.

  0 Pásové zakladače
 • Komplexní řešení skládek uhlí energetických zdrojů zahrnuje základní procesy, tzn. zakládání a odběr uhlí, dále pak technologické procesy při úpravě a zpracování uhlí na úpravnách, tzn. drcení, třídění, v neposlední míře pak s tím související technologickou pasovou dopravu. U větších objemů skladovaného materiálu (stovky tisíc tun) jsou skládky řešeny obvykle jako otevřené, kromě prostého uložení je v případě proměnlivé kvality suroviny možná technologická funkce homogenizace. Příklad provedení skládky Příklad provedení skládky uhlí do 150 000 t s jedním kombinovaným skládkovým strojem s možností homogenizace. Skládka uhlí se dvěma kombinovanými skládkovými stroji v areálu uhelné elektrárny Skládky sypkých surovin bez homogenizace V případě prostého uložení sypkých materiálů na otevřené skládce lze strojní vybavení skládky zjednodušit na samostatné zakladače a kolesové nakladače v otočném nebo mostovém provedení.

  0 Skládkové stroje
 • Vrtání hornin kladivem na zařízení se podle podvozku může rozdělit na kolové, kolejové, pásové, upevněné na rámu, na závěsném pojezdu.


  Vrtná souprava je tvořena podvozkem, nosnou konstrukcí vrtací jednotky, vrtací jednotkou (lafetou) posuvným zařízením se saňovým vrtacím kladivem a ovládacím kloubem posuvného zařízení. K vrtné soupravě patří také poháněcí agregát, ovládání a některé další příslušenství. Ovládací kloub umožňuje nastavit polohu lafety s vrtacím kladivem do příslušné polohy. Posuvné zařízení přitlačuje vrták do vrtu. Používá se systém pneumatický a hydraulický. Pneumatický systém umožňuje pružný chod kladiva.


  Příklepná saňová vrtací kladiva pro vrtné soupravy se používají s nezávislou rotací. To umožňuje podle povahy horniny nastavit samostatně sílu a rychlost příklepu a rychlost otáčení vrtáku ve vrtu.


  Teleskopická vrtací kladiva patří mezi ruční vrtací prostředky, u kterých pneumatická vzpěra v ose kladiva umožňuje osový přítlak při dovrchním vrtání a současně pracovní stabilizaci daného zařízení. Pro větší výšky dobývek se pro účely podvrtávání používají v omezeném rozsahu vrtací sloupy. Základem je pneumaticky rozepřený sloup, který je současně vodícím a posuvným zařízením lehkého vrtacího kladiva.
  Soupravu tvoří jeden nebo častěji dva rozpěrné sloupy, rozepřené mezi strop a počvu vrtací chodby. Na sloupech je umístěn v křížových objímkách přesuvný příčník. Posuvné saně s vrtacím kladivem jsou upevněny na příčníku další objímkou, která umožňuje natáčení saní do libovolného směru.


  Lehká zařízení pro dovrchní vrtání jsou pro snadnější přemísťování umístěna na jednoduchém ručně ovládaném dvoukolovém podvozku. Vrtací saně jsou zpravidla sklopné v určitém rozsahu jak v podélné ose soupravy pro dovrchní vrtání vertikálních až šikmých vrtů, tak stranově výkyvné pro vrtání vějířových vrtů. Tyto pohyby zajišťují hydraulické válce. Pro vrtání většího počtu vrtů se používají soupravy se dvěma vrtacími jednotkami.


  Těžká zaříze důlních vrtacích souprav jsou téměř převážně vybavena samohybným pojezdem, zpravidla bezkolejovým. Všechny funkční pohyby jsou zajišťovány hydraulicky s dálkovým ovládáním ze stanoviště obsluhy. Soupravy většinou umožňují vrtat několik vrtů najednou.

  0 Vrtací soupravy a kladivaReklama:

VVV MOST spol. s r.o. - komplexní služby v oblasti pásové dopravy

 

Reklama:

 i-TES | Varga Tomáš: Tel.: +420 777 748 228 | vaga@swissconsulting.cz | http://www.i-tes.com


 © 2006-2024 Insion