Portál pro uživatele dopravy a přepravy materiálu, strojů a zařízení, minerálů a surovin, těžebního, stavebního průmyslu a důlní činnosti česky deutsch english


Rozšířené ...
Dobývací technika a zařízení pro doly a lomy i-TES: Internetový Technicko-Ekonomický Server

Dobývací technika a zařízení pro doly a lomy

i-TES > Dobývací technika a zařízení pro doly a lomy

Klíčová slova

dobývání, doly, dobývací technika pro doly, dobývací technika, technika pro doly, důlní stroje, lomy


Dostali jsme se ve všech

kategoriích na první strany

internetových vyhledavačů.

 

Hledáme pro tuto

kategorie nové partnery

a experty z oboru:

Dobývací technika a zařízení pro doly a lomy

 

Bližší informace info@i-tes.com nebo +420 777 748 228.

 

 

 

 

 

 

 

RNDr. Jaroslav Jochman

   

Expert portálu i-TES (Czech Republic)

 

"Expertýzy a studie: pásová doprava"

 

+420 777 748 205

info@i-tes.com

 

Ing. Petr Zelenka

 

Expert portálu i-TES (Czech Republic)

 

"Přeprava sypkého materiálu - Obchodní činnost"

 

+420 777 748 207

info@i-tes.com

 

Ing. Pavel Hartman

   

Expert portálu i-TES (Czech Republic)

 

"Výroba pásových dopravníků"

 

+420 777 748 204

info@i-tes.com

 

Ing. Josef Vala

   

Expert portálu i-TES (Czech Republic)

 

"Prodej dopravních pásů"

 

+420 777 748 201

info@i-tes.com

 

Ing. Tomáš Kočí

   

Expert portálu i-TES (Czech Republic)

 

"Opravy a spojování dopravních pásů"

 

+420 777 748 206

info@i-tes.com

 110 Dobývací technika a zařízení pro doly a lomy

 • Povrchový důl je krajina přeměněná člověkem z původní přírodní krajiny za účelem povrchového dobývání nerostných surovin - převážně uhlí. Povrchové doly tvoří rozlehlé plochy, které mají neblahý vliv na krajinný ráz. Principem povrchových dolů je odtěžení nadložních vrstev sedimentů a vytěžení vlastní suroviny nebo horniny. Povrchový důl je protějškem hlubinného dolu (hlubinného dobývání nerostů), je to méně šetrný, ale účinnější způsob dobývání. Pro povrchový důl se v praxi používá synonymum lom.

  16 Povrchové doly a lomy (Povrchová těžba)
 • Základem hlubinného dolu pro těžbu uhlí je šachta, která vede z povrchu až k uhelné sloji. Touto šachtou sjíždí do dolu horníci a vyváží se tudy vytěžené uhlí. Na těžbu uhlí v dolech se používají rubací stroje kombinované s nakládacími - tzv. kombajny.
  Hlubinná těžba je obdobně devastující procesem jako těžba povrchová. Je technicky více náročná a dražší. Rozfárání horninového prostředí způsobuje zavalování důlních prostor. Hlubinná těžba je provázena deformacemi zemského povrchu - propadání půdy. Poklesy vedou až k úplné destrukci původního reliéfu krajiny. S poklesávajícím terénem klesají železniční tratě, vozovky, mosty, a další.
  Z jedné tudy vytěženého černého uhlí připadá 0,4 - 0,7 tuny těchto odpadů. Velkým rizikem mohou být úniky velmi nebezpečného metanu.

  93 Hlubinné doly (Hlubinná těžba)
 • Společnosti nabízející opravy a servis všech strojů, zařízení, přístrojů, repase, havarijní služba, generální údržba strojních celků, atd.

  0 Oprava a servis strojních celků a zařízení pro dolyReklama:

VVV MOST spol. s r.o. - komplexní služby v oblasti pásové dopravy

 

Reklama:

 i-TES | Varga Tomáš: Tel.: +420 777 748 228 | vaga@swissconsulting.cz | http://www.i-tes.com


 © 2006-2024 Insion