Portál pro uživatele dopravy a přepravy materiálu, strojů a zařízení, minerálů a surovin, těžebního, stavebního průmyslu a důlní činnosti česky deutsch english


Rozšířené ...
Výrobky a služby kategorie i-TES: Internetový Technicko-Ekonomický Server

Výrobky a služby kategorie

i-TES > Informace o firmách > Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. | Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.

 

 

VVV MOST spol. s r.o. i-tes doporučuje

Společnost je zaregistrována na portálu i-TES

 

Výrobky a služby kategorie Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.


 

Řešení problematiky v oborech hornictví, ekologie, rekultivací, stavebnictví a v dalších průmyslových oblastech. Nabídka ekonomického oceňování báňských podniků. Poskytování konzultací v oblasti ekologické likvidace odpadů. Ochrana a monitorování životního prostředí. Vývoj paliv.

 

 

Všechny výrobky a služby >>>

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Obchodní jméno:

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.
Sídlo:
tř. Budovatelů 2830/3, 434 01 Most
Česká republika
Právní forma:
Společnost s ručením omezeným
IČ:
44569181
DIČ: CZ44569181
Spisová značka:
B 205 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Datum vzniku:
1. května 1992
Webová stránka: www.vuhu.cz

 

 

 

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.

 

Histore společnosti

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. (dále VÚHU a. s.) vznikl v rámci transformace z bývalého stejnojmenného státního podniku. Hlavními akcionáři jsou dvě nejvýznamnější hnědouhelné společnosti - Czech Coal, a.s. (44,580%) a Severočeské doly, a.s. Chomutov (44,582%).
Výsledky výzkumu a vývoje ústavu se opírají o mezinárodní vědeckotechnickou spolupráci a kontakty s vysokými školami, výzkumnými ústavy řešícími obdobnou problematiku a s vývojovými pracovišti dodavatelských organizací. Dlouholeté zkušenosti zdejších odborníků a vybavení špičkovou laboratorní technikou umožňuje ve všech oborech činnosti VÚHU a.s. rozsáhlou výzkumnou, poradenskou, zakázkovou a servisní činnost, zaměřenou na problematiku hornictví, ale i replica breitling uk na řešení aktuálních problémů v ekologii, stavebnictví, zemědělství i v ostatních průmyslových oborech.  

 

 • Úřadem  pro   technickou   normalizaci,  metrologii a  státní  zkušebnictví  byla   ústavu  udělena  autorizace  č. 242 k činnostem  při  posuzování  shody  výrobků z  produktů  spalování  uhlí  a  odsíření   spalin.  Osvědčením o akreditaci k certifikaci výrobků č. 198/99 uděleným ČIA Praha byl ústav akreditován jako Certifikační orgán č. 3066 pro certifikaci výrobků z produktů spalování a technologického vybavení velkolomových provozů a těžebních zařízení plovoucích strojů.
 • VÚHU a.s. poskytuje vědeckotechnické a replica watches uk ekonomické informace, překladatelské, tlumočnické a reprografické služby.
 
 • V roce 2002 získal VÚHU a.s. certifikaci pro Systém managementu jakosti dle požadavků normy ČSN EN ISO 9001 : 2001. Od té doby společnost úspěšně obhájila již celkem třikrát systém managementu při recertifikačních auditech a to v květnu roku 2005, v květnu 2008 a v květnu 2011. V závěrečné zprávě z recertifikačního auditu je vždy konstatována vysoká úroveň a účinnost tohoto systému v postupech řízení a zabezpečování všech základních činností ve replica rolex společnosti. Jeho funkčnost je rovněž každoročně prověřována při externích dozorových auditech a dvakrát ročně při interních auditech. Poslední externí recertifikační audit, který byl realizován ve dnech od 10. - 12. 5. 2011 a prověřoval shodu SMK s nově vydanou normou ČSN EN ISO 9001 : 2009, opět potvrdil, že celý systém je funkční a je udržován na velmi dobré úrovni. Naším cílem je zajištění kvality nabízených služeb a dosažení spokojenosti zákazníků.

 

 

Služby a výrobky

Seznam všech služeb a výrobků >>>

 

Zaměření činnosti je v následujících oborech:

 • báňská technologie lomového a hlubinného dobývání nerostů včetně jejich úpravy a užití;
 • prognózy vývoje těžby hnědého uhlí jako součást výhledových palivoenergetických koncepcí;
 • geologie, hydrogeologie, geotechnika, geomechanika a geofyzika pro hornictví a zakládání liniových a soustředěných staveb;
 • výzkum a vývoj v oblasti paliv;
 • ekonomické oceňování báňských podniků a ložisek nerostů;
 • ochrana a monitorování životního prostředí;
 • konzultační a projekční činnost v oblasti rekultivace, revitalizace a resocializace území uvolněných z důlní činnosti;
 • konzultační a posudková činnost v oblasti likvidace odpadů a při výstavbě skládek popelů a ostatních odpadů včetně testování minerálního těsnění;
 • poradenství v oblasti malého a středního teplárenství;
 • projekční a konstrukční činnosti strojní a cheap breitling replica elektro;
 • termovizní a tenzometrická měření;
 • měření elektrických veličin, harmonická analýza pomocí analyzátoru sítí BK 550.

V působnosti VÚHU a.s. je rovněž akreditovaná zkušební laboratoř č. 1078 s činností v následujících oborech:

 • rozbory paliv, vod a odpadů;
 • měření emisí, imisí, hluku a osvětlení;
 • testování hornin, produktů po spalování a odsíření;
 • měření a diagnostika strojů.

 

 

 

Kde nás najdete?

Přejít na mapu >>>

Sídlo společnosti

 

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.
tř. Budovatelů 2830/3,
434 01 Most

 

 

 

 GPS souřadnice

50°30'43.0"N

13°38'41.7"E

 

 

 

 

 

Kontakty

 Ředitel společnosti

 

 Kancelář ředitele

 Ing. Šafářová Marcela Ph.D.

+420 476 208 601

safarova@vuhu.cz

 

 Ing. Winklerová Yveta

+420 476 706 948

winklerova@vuhu.cz

     

 Ekonomický náměstek

 

 Technický náměstek

 Ing. Korenc Milan

+420 476 208 731

korenc@vuhu.cz

 

 Ing. Svoboda Petr CSc.

+420 476 208 724

psvoboda@vuhu.cz

 

 

Stav společnosti
   Výpis z obchodního rejstříku >>>

 

Výroční zprávy společnosti

 

 

Kontaktní osoba:

RNDr. Jaroslav Jochman

jochman.jaroslav@vvvmost.cz

+420 777 748 205

2000 2001 2002
2003 2004 2005
2006 2007 2008
2009 2010 2011
 2012 2013 2014

 

 

Ochranné známky
Databáze ochranných známek >>>

Číslo spisu / zápisu

Reprodukce / Znění OZ

Stav

168933 / 247199   VÚHU a.s.  Platný
438901 / 286038 CARBOCEL Platný
438902 / 286039 PETSORB Platný

 

 

Předmět podnikání
 • výkon zkušební činnosti v oboru produktů spalování, odpadového hospodářství, životního a pracovního prostředí a v dalších oborech v rozsahu uděleného oprávnění
 • provoz radioizotopové laboratoře s otevřenými a uzavřenými zářiči podle zvláštního povolení a aplikace radionuklidových metod v hornictví, ekologii a v příbuzných oborech včetně výzkumu ionizujícího záření
 • projektová činnost ve výstavbě
 • geologické práce
 • projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem dle § 2 a 3 zákona č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti a činnosti souvisejících v rozsahu uděleného oprávnění
 • posuzování shody a certifikace stanovených a nestanovených výrobků v rozsahu platných rozhodnutí o autorizaci a akreditaci
 • výkon akreditovaných laboratorních a diagnostických zkušebních činností v rozsahu platných osvědčení o akreditaci
 • podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
 • hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
 • poskytování telekomunikačních služeb
 • provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 • pronájem nemovitostí a nebytových prostor
 • hornická činnost v rozsahu dle ustanovení § 2, písmene a), b), c), d), e) zákona č. 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 • měření znečišťujících a pachových látek, ověřování množství emisí skleníkových plynů a zpracování rozptylových studií
 • výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

 

 

Oborová klasifikace CZ-NACE:
7120: Technické zkoušky a analýzy
00: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
0520: Těžba a úprava hnědého uhlí
38: Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
4120: Výstavba bytových a nebytových budov
461: Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
581: Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
63: Informační činnosti
6820: Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
702: Poradenství v oblasti řízení
711: Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
7219: Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
731: Reklamní činnosti
74: Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
   

 

 
Obor činnosti podle mezinárodní klasifikace CPV 2007:
73000000-2   Výzkum a vývoj a související služby
45000000-7   Stavební práce

 

Seznam dotací
Období DT / OP / GS Částka
1999 3130000028 77 400,00
1999 3130000011 561 518,00
1999 3210000001 0,00
1999 3220000014 9 091 000,00
2000 3130000028 18 476,00
2000 3130000017 66 667,00
2000 3130000011 890 551,00
2000 3210000001 2 236 000,00
2000 3220000014 32 282 000,00
2000 3330000014 1 853 000,00

 

 

Propojení: vztahy fyzických a právnických osob

zdroj: http://www.kurzy.cz/podnikani/

 

 


Zdroj dat
http://vuhu.jednicky.cz/


i-TES | Varga Tomáš: Tel.: +420 777 748 228 | vaga@swissconsulting.cz | http://www.i-tes.com


 © 2006-2022 Insion