Portál pro uživatele dopravy a přepravy materiálu, strojů a zařízení, minerálů a surovin, těžebního, stavebního průmyslu a důlní činnosti česky deutsch english


Rozšířené ...
Výrobky a služby kategorie i-TES: Internetový Technicko-Ekonomický Server

Výrobky a služby kategorie

i-TES > Dopravníky > Vibrační dopravníky > Vibrační podavače | DRAVE Technology s.r.o.

Výrobky a služby kategorieNezveřejňují se úplné informace. Doporučujeme profily zaregistrovaných společností!

 


 

Zaregistrujte se také!

 

1 měsíc ZDARMA

 

 

Registrací do portálu i-TES rozšíříte své možnosti inzerce výrobků a služeb, čímž zvýšíte návštěvnost profilu společnosti a dostanete se tak na přední strany vyhledávačů Seznam i Google.

 

 


 

 

 

 

Výrobky a služby kategorie Vibrační podavače

 

 

Zabýváme se výrobou dopravníků, elevátorů, tratí, třídících zařízení, zásobníků a dávkovačů. Vyrábíme také nosné a podpěrné konstrukce, pojezdy střech, vážící dopravníky, skipové výtahy a odkalovací prací bubny. Dodáváme váhy a vážicí zařízení pro materiály a kapaliny.

 

 

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Obchodní jméno:

Sídlo:
Česká republika
Právní forma:
IČ:
DIČ: Registrovat společnost >>>
Spisová značka: Registrovat společnost >>>
Datum vzniku: Registrovat společnost >>>
Webová stránka: Registrovat společnost >>>

 

 


 

  

 

  

 

Vibrační podavače


TYP FC-N

 

SKAKO VIBRATION vibrační podavače typu FC-N můžeme najít všude v průmyslových procesech, kde je nutno řešit podávání a dávkování materiálů.

Zásobují drtiče a mlýny v lomech, dolech a cementárnách. Vykládají železniční vagóny, dopravují směsi v betonárnách, rudy, pelety a minerály v ocelárnách a chemickém průmyslu. Dávkují suroviny v potravinářském průmyslu. Zásobují pece a zařízení na povrchovou úpravu při výrobě mincí atd. , manipulují se slévárenským pískem a ocelovými odlitky. Manipulují prostě se všemi druhy volných materiálů od prášků až po velké frakce rudy s výkony od několika kg až po tisíce tun za hodinu. Provozně spolehlivé, ekolo gické a s minimálním opotřebením. Spolehlivost, jakou vykazují naše manipulační zařízení najdete také v našem servisu. Máme spolehlivé montéry, školený servisní personál, sklad ND a pracujeme na celém světě.

 

Účinná aktivace sypkých hmot

  • Při správně nainstalovaném vibračním žlabu jednotky SKAKO VIBRATION se šíří vibrace sloupcem materiálu a zajišťuje účinná aktivace materiálu tam, kde je největší tendence vytváření mostů. 
  • Tvar násypky využívá tendenci materiálu vytvářet most a stabilizuje statický tlak, to znamená, že tlak materiálu na žlab zůstává konstantní bez ohledu na množství materiálu v silu.
  • Regulovatelná klapka násypky zajišťuje optimální poměr mezi neuzavíratelným otvorem sila a správným tokem materiálové vrstvy na vibrační žlab.
  • Způsob zavěšení sjednocuje regulaci náklonu vibračního žlabu s bezrezonančním, rázypohlcujícím pružinovým systémem s prakticky neomezenou životností.
  • SKAKO VIBRATION podavače s použitím vibračního žlabu, který záměrně aktivuje materiál a současně využívá všech výhod řešení, tvoří jeden funkční, stabilní a provozně ekonomický celek.

 

Jednoduchý systém s mnohostranným využitím

SKAKO VIBRATION podavač typu FC-N nabízí mnohostranné využití se 4 stupni výbavy, 11 standardních velikostí, většinou ve dvou základních provedeních a se 3 typy vibrátorů.

 

Stupně kompletace 

Použití podavačů od jiných výrobců, které jsou mnohdy na nízkém stupni kompletace, to znamená, že mají pouze jeden vibrační žlab, může být komplikované,

neboť se předpokládá:

  • materiál proudí ze sila sám, když je zapnuto dávkování,
  • v době dávkování zůstane tlak materiálu konstantní,
  • dodavatel podavače převezme zodpovědnost za přechod materiálu mezi silem a dopravním žlabem, konstrukci klapky regulující množství podávaného materiálu ze sila a zajistí zavěšení vibračního žlabu bez přenosu vibrací na okolní zařízení.

Tyto problémy jsou vyřešeny použitím podavače SKAKO VIBRATION typ FC-N, který je dodáván s otevřenou nebo uzavřenou výsypkou.

 

Velikosti podavačů

Při standardní velikosti žlabů od 200 do 3150 mm jsou pokryty podavačem FC-N oblasti výkonů od několika kg do několika tisíců tun za hodinu.

 

Základní provedení

Většina sypkých hmot má sypný úhel větší než 30° a proto může být použita k jejich manipulaci krátká výsypka podavačů SKAKO VIBRATION.

Pro sypké hmoty se sypným úhlem do 7° doporučujeme dlouhou výsypku podavače. Tok materiálu se pak zastaví v případě vypnutí podavače.

Typy vibrátorů

 

Vibrační podavač typu FC-N vybaven magnetickým vibrátorem je používán všude tam, kde je důležitá přesnost dávkování a stupeň automatizace.

 

Vibrační podavače s tímto vibrátorem jsou řízeny systémem SKA KONTROL, který umožňuje plynulou regulaci, nebo systémem SKAKOPAC s výstupem pro řízení počítačem.

 

Vibrační podavače s vibračním motorem jsou používány především tam, kde není požadavek na přesnost dávkování, např. při posunu, vyprazdňování, překládce atd.

Pro regulaci podavačů s vibračním motorem mohou být použity frekvenční měniče.

Na velké výkony je používán SC podavač typu FC-N vybaven jedním nebo více vibračními motory a regulátory vibrací.

Je možno volit různé druhy pohonu vibrátorů. Elektromotory s frekvenčním měničem a nebo bez něj, nebo hydromotory.

 

Přesně definované „zadání“ – zajištěná funkčnost

Vibrační žlaby se stávají vibračními podavači teprve tehdy, když jsou správně vestavěny. V případě, že velikost násypky podavače je stejná s výsypem sila a i ostatní parametry jsou správně navrženy, je tím zajištěna funkčnost podavače.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabízíme komplexní služby v oblasti projekce, výroby a údržby pásových dopravníků a dodávky zařízení na třídění kameniva, štěrků a písků, expertizy týkající se problematiky dopravních pásů a příslušenství dopravníků.
<<< více  o firmě

Všechny výrobky a služby >>>

Výrobky a služby v dané kategorii:


 

 

Slovenský dodavatel pásů pro pásové dopravníky je i první gumárenskou firmou a prvním výrobcem pneumatik v CSR.
<<< více  o firmě

Všechny výrobky a služby >>>

Výrobky a služby v dané kategorii:


 

 

Výroba dopravníků, válečků, pražců, dopravních pásů, transportních systémů. Společnost dodává stroje a zařízení pro těžbu a zpracování nerostných surovin.

<<< více  o firmě

Všechny výrobky a služby >>>

Výrobky a služby v dané kategorii:


 

 

 

RNDr. Jaroslav jochman Analýza dopravních pásů, expertýzy

 

Expert portálu i-TES na danou problematiku

RNDr. Jaroslav Jochman

jochman.jaroslav@vvvmost.cz

+420 777 748 205

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zdroj dat
http://www.tesako.cz/skako/vibracni-podavace


i-TES | Varga Tomáš: Tel.: +420 777 748 228 | vaga@swissconsulting.cz | http://www.i-tes.com


 © 2006-2021 Insion