Portál pro uživatele dopravy a přepravy materiálu, strojů a zařízení, minerálů a surovin, těžebního, stavebního průmyslu a důlní činnosti česky deutsch english


Rozšířené ...
Výrobky a služby kategorie i-TES: Internetový Technicko-Ekonomický Server

Výrobky a služby kategorie

i-TES > Díly a příslušenství dopravníků > Části přesypů > Systém MARTIN KGS | ME Systems s.r.o.

Výrobky a služby kategorie Systém MARTIN KGS

Prodáváme dopravní pásy na dopravníky, dopravníkové řemeny, stěrače a příslušenství. Zajišťujeme NON-STOP servis pásových dopravníků, spojování pásů, pogumování válců. Nabízíme magnetické separátory a stěrače s břity z tvrdokovu a výrobu dopravníků. 

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Obchodní jméno:

Sídlo:
Česká republika
Právní forma:
IČ:
DIČ: Registrovat společnost >>>
Spisová značka: Registrovat společnost >>>
Datum vzniku: Registrovat společnost >>>
Webová stránka: Registrovat společnost >>>

 

 

 

Zařízení pro eliminaci vybočujícího chodu spodní větve dopravního pásu a to jak jednosměrných, tak i reverzních pásových dopravníků s šíří pásu do 2400mm s rychlostí dopravního pásma do 5 m.sec-1.

Instalace systému Martin KGS Tracker je nenáročná – je přišroubován pouze 4 šrouby nebo přivařen na konstrukci dráhy pasu v oblasti před vratným bubnem. Rovněž není náročná kontrola a údržba během provozu.

Systém MARTIN KGS

Regulace chodu je prováděna plynule a velmi efektivně. Plynulým a trvalým středěním dopravního pásu se sníží náklady spojené s prostoji dopravníku, poškozením pásu, případně i dalšími škodami na zařízení pásu nebo se ztrátou dopravovaného materiálu.

Martin KGS Tracker v jednoduchém provedení je určen k instalaci na dopravnících s šíří pásu do 1200mm. Pro šíře pásů nad 1200mm je nutná instalace druhého systému Martin KGS Tracker na protilehlé straně. Pro regulaci chodu pásu reverzních dopravníků je nutná instalace 2, případně 4 systémů (u dopravníků s šíří dopravního pásu nad 1200mm).

Technické údaje:
Šíře pásů: 600 – 2400 mm*
Tloušťka pásu: 20 mm – 30 mm**
Rychlost pásu: 3,5 – 5 m.s-1***
Váha: cca 26 kg

* pro šíře pásů větších 1200 mm musí být na protilehlé straně instalován druhý Martin KGS Tracker
** pro tloušťky pásů < 20 mm a > 20 mm jsou dodávány samostatné modifikace systému.
*** pro použití na reverzních pasech jsou potřebné přídavné komponenty pro omezení nadměrného výkyvu strážního válečku.


Zdroj dat
http://mesystems.cz/produkty/technologie-presypu/system-kgs/


i-TES | Varga Tomáš: Tel.: +420 777 748 228 | info@i-tes.com | http://www.i-tes.com


 © 2006-2018 Insion