Portál pro uživatele dopravy a přepravy materiálu, strojů a zařízení, minerálů a surovin, těžebního, stavebního průmyslu a důlní činnosti česky deutsch english


Rozšířené ...
Výrobky a služby kategorie i-TES: Internetový Technicko-Ekonomický Server

Výrobky a služby kategorie

i-TES > Díly a příslušenství dopravníků > Části přesypů > MARTIN CATEGORY 5 girlandová stabilizační stolice | ME Systems s.r.o.

Výrobky a služby kategorie MARTIN CATEGORY 5 girlandová stabilizační stolice

Prodáváme dopravní pásy na dopravníky, dopravníkové řemeny, stěrače a příslušenství. Zajišťujeme NON-STOP servis pásových dopravníků, spojování pásů, pogumování válců. Nabízíme magnetické separátory a stěrače s břity z tvrdokovu a výrobu dopravníků. 

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Obchodní jméno:

Sídlo:
Česká republika
Právní forma:
IČ:
DIČ: Registrovat společnost >>>
Spisová značka: Registrovat společnost >>>
Datum vzniku: Registrovat společnost >>>
Webová stránka: Registrovat společnost >>>

 

 

 


 

 

 

  

  

 

MARTIN CATEGORY 5 girlandová stabilizační stolice

Běžné girlandové stolice pro nakládací zónu pasového dopravníku slouží pro zachycování nárazů a ukládání dopravovaného materiálu na střed pásu. Vzhledem k možnostem jejich výkyvu však tyto zavěšené nosné válečky znemožňují utěsnění okrajů pásu a zamezit tak rozsypu materiálu. Jejich pohyblivost může tedy vést k vyosení a tím k riziku poškození pásu a nosné konstrukce.

Stabilizační systém stolice MARTIN CATEGORY 5 využívá ke stabilizaci chodu pásu a možnosti jeho utěsnění bloky s nízkým třením. Girlanda se třemi středovými válečky je schopná absorbovat nárazy v oblasti nakládání pásu. Vysoce nárazu odolné úvazky omezují pohyb bloků s nízkým třením tak, aby se zachovala těsnost mezi bloky a okrajem pásu a znemožňovaly jeho vybočení.

Systém CATEGORY 5 spojuje výhody girlandových stolic s výhodami zlepšené stability, možnosti jeho utěsnění a lepšího vystředění pásu.

Stabilizační systém CATEGORY 5 nahrazuje vnější válečky girlandových nosných stolic s pěti válečky robustními bloky vyrobenými z UHMW. Nárazu odolné úvazky omezují pohyb stabilizačních bloků tak, aby se pohybovaly jenom ve směru pohybu s pásu a přitom aby umožňovaly účinné utěsnění.

 

Zlepšené utěsnění omezuje prašnost a únik materiálu z pasu

Stabilizovaný chod pásu umožňuje účinnější utěsnění na okrajích pásu a tak minimalizovat ztráty sypkých materiálů i náklady na údržbu.

 

Zlepšená stabilita zabraňuje poškození pásu

Systém minimalizuje nárazy a výkyv válečků, takže chod pásu je stabilizován. Regulovaný chod pásu snižuje nebezpečí poškozování jeho okrajů a prodlužuje jeho životnost.

 

Snadná montáž

Na stávajícím girlandovém systému válečků není zapotřebí žádných změn. Pouze se vymění vnější válečky za stabilizační bloky.

Stabilizační stolice MARTIN CATEGORY 5 se dodávají jako doplňková zařízení ke stávajícím systémům nebo jako vybavení nových konstrukcí. Tento systém se dodává k přemostění dvou nebo tří stolic.

Standardní systémy CATEGORY 3 se dodávají také pro girlandové válečkové systémy se 3 válečky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabízíme komplexní služby v oblasti projekce, výroby a údržby pásových dopravníků a dodávky zařízení na třídění kameniva, štěrků a písků, expertizy týkající se problematiky dopravních pásů a příslušenství dopravníků.
<<< více  o firmě

Všechny výrobky a služby >>>

Výrobky a služby v dané kategorii:


 

 

Slovenský dodavatel pásů pro pásové dopravníky je i první gumárenskou firmou a prvním výrobcem pneumatik v CSR.
<<< více  o firmě

Všechny výrobky a služby >>>

Výrobky a služby v dané kategorii:


 

 

 

Dodáváme výrobky ACHENBACH – kryty dopravníků, vlnité a obloukové plechy. Dále dodáváme VAN DER GRAAF - elektrobubny pro dopravníky, plechy, trapézy, střešní plechy, tašky, přístřešky, sklady, garáže, zahradní domky, okapy, garážová vrata.

<<< více  o firmě

Všechny výrobky a služby >>>

Výrobky a služby v dané kategorii:


 

 

 

RNDr. Jaroslav jochman Analýza dopravních pásů, expertýzy

 

Expert portálu i-TES na danou problematiku

RNDr. Jaroslav Jochman

jochman.jaroslav@vvvmost.cz

+420 777 748 205

 

 

 


Zdroj dat
http://mesystems.cz/produkty/technologie-presypu/martin-category-5/


i-TES | Varga Tomáš: Tel.: +420 777 748 228 | info@i-tes.com | http://www.i-tes.com


 © 2006-2019 Insion