Portál pro uživatele dopravy a přepravy materiálu, strojů a zařízení, minerálů a surovin, těžebního, stavebního průmyslu a důlní činnosti česky deutsch english


Rozšířené ...
Výrobky a služby kategorie i-TES: Internetový Technicko-Ekonomický Server

Výrobky a služby kategorie

Výrobky a služby kategorie Laboratoř pevnosti


 

Služby výzkumné a akreditované zkušební organizace pro zkoušky pevnosti, únavy, metalografii, tečení, korozi. Zkušební organizace svařování. Vyrábíme protikorozní povlaky, kluznou folii METALOPLAST, výrobky z PTFE a teflonu, permanentní magnety.

 

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Obchodní jméno:

SVÚM a.s.
Sídlo:
Tovární 2053, 250 88 Čelákovice
Česká republika
Právní forma:
Společnost s ručením omezeným
IČ:
25797000
DIČ: CZ25797000
Spisová značka:
B 6112 vedená u Městského soudu v Praze
Datum vzniku:
20. září 1999
Webová stránka: www.svum.cz

 

 

 

 

 

Zkušební laboratoř pevnosti (č. 1151) je akreditována Českým institutem pro akreditaci (ČIA) dle ČSN EN ISO/IEC 17025 a vlastní certifikát od General Electric Aircraft Engines.

 

Je členem Sdružení českých zkušeben a laboratoří a největší zkušební laboratoří společnosti s unikátním vybavením pro zkoušky vlastností konstrukčních materiálů.

 

Název obrázku laboratoře pevnosti...

 

 

 

 

 

Profil laboratoře:
Laboratoř provádí experimentální výzkum, vývoj, zkoušení a poradenství v oblasti zvyšování spolehlivosti, snižování materiálových nákladů konstrukcí a komponentů vystavených statickému a dynamickému namáhání za různých podmínek.

 • stanovení základních mechanických a křehkolomových vlastností podle ČSN a zahraničních norem za normálních, snížených a vysokých teplot až do 1200°C
 • zjišťování nízkocyklových a vysokocyklových únavových vlastností materiálu při normálních, snížených a vysokých teplotách až do 1200°C, interakce únavy a tečení, výzkum mechanismů poškozování
 • tepelná únava
 • hodnocení přípustnosti vad, zjišťování podkladů o šíření trhlin a o prahových hodnotách, hodnocení zbytkové životnosti částí s vadami
 • stanovení únavové pevnosti a životnosti konstrukčních částí, zvyšování únavové pevnosti povrchovými úpravami
 • stanovení kontaktní a ohybové únavové pevnosti ozubených kol

Činnost laboratoře:

 • zkoušky tlakových nádob vnitřním přetlakem - statické i dynamické. Experimentální hodnocení statické a dynamické únosnosti sekcí potrubí průměru do 1000 mm
 • technologické zkoušky plechů, drátů, lan a trubek, zkoušky hlubokotažnosti plechů
 • technicko-poradenská činnost v oblasti materiálů, pevnosti, únavy, struktury a technologie zpracování, konzultace a supervize výstavby investičních celků a supervize dodávek materiálu
 • chemická analýza kovových materiálů opticko-emisním analyzátorem
 • optická a elektronová řádkovací mikroskopie, metalografická a fraktografická analýza
 • zkoušky koroze za napětí, korozní únavy vodíkem indukovaného praskání
 • stanovení únavové pevnosti a životnosti konstrukčních dílů a rozměrných částí, certifikační zkoušky
 • hodnocení kvality svarových spojů podle českých i mezinárodních předpisů
 • experimentální výzkum mechanických a únavových vlastností kompozitních materiálů a komponent, hodnocení akumulace poškozování
 • statická i dynamická tenzometrická měření při hodnocení pevnosti a únosnosti částí v laboratoři i u zákazníka

 

 

 Profil společnosti

SVÚM a.s.

 

Akciová společnost SVÚM byla založena k 1. lednu 1994 a to privatizací bývalého Státního výzkumného ústavu materiálu v Praze (SVÚM). Tento ústav byl založen již v roce 1949 a postupně se vypracoval v přední centrum výzkumu v oblasti kovových materiálů, plastů a jejich zkoušení. Privatizace v roce 1994 zachovala původní zkrácený název SVÚM spolu s ochrannou grafickou známkou.

 

Společnost SVÚM a.s. je privátní výzkumnou organizací, jejíž hlavní činností je výzkum a vývoj kovů, plastů, kompozitů a zkoušení jejich vlastností v akreditovaných laboratořích.

 

Společnost SVÚM a.s. se pravidelně účastní výzkumných projektů podporovaných Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Technologickou agenturou ČR, Grantovou agenturou ČR a mezinárodních projektů podporovaných Evropskou unií (rámcové programy, COST, EUREKA apod.)

 

 více o společnosti >>>

 

 


 

 

 

 

 
 

Expert portálu i-TES  pro výzkum a vývoj

RNDr. Neubert Milan

neubert@volny.cz

+420 777 748 209

 

 

Výzkum a vývoj

Zkušebnictví, laboratoře a testování

 

 

 

Zajímají Vás širší informace o společnosti?

 

Zaregistrujte se do programu PREMIUM >>>

Registrovat společnost telefonicky na čísle +420 777 748 228

 

Objednejte si analýzu společnosti >>>

Pište nám na email info@i-tes.com nebo volejte na číslo +420 777 748 205

 

Zažádejte si o další informace o společnosti ZDARMA >>>

Registrované společnosti mohou získat širší informace o společnosti na emailu info@i-tes.com.

 

 


Zdroj dat
http://www.svum.cz/cz/oddeleni-pevnosti


i-TES | Varga Tomáš: Tel.: +420 777 748 228 | vaga@swissconsulting.cz | http://www.i-tes.com


 © 2006-2022 Insion