Portál pro uživatele dopravy a přepravy materiálu, strojů a zařízení, minerálů a surovin, těžebního, stavebního průmyslu a důlní činnosti česky deutsch english


Rozšířené ...
Výrobky a služby kategorie i-TES: Internetový Technicko-Ekonomický Server

Výrobky a služby kategorie

i-TES > Výzkum, vývoj a inovace > Výzkum a vývoj > Laboratoř koroze | SVÚM a.s.

Výrobky a služby kategorie 

 

VVV MOST spol. s r.o. i-tes doporučuje

Společnost je zaregistrována na portálu i-TES

 

Výrobky a služby kategorie Laboratoř koroze


 

Služby výzkumné a akreditované zkušební organizace pro zkoušky pevnosti, únavy, metalografii, tečení, korozi. Zkušební organizace svařování. Vyrábíme protikorozní povlaky, kluznou folii METALOPLAST, výrobky z PTFE a teflonu, permanentní magnety.

 

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Obchodní jméno:

SVÚM a.s.
Sídlo:
Tovární 2053, 250 88 Čelákovice
Česká republika
Právní forma:
Společnost s ručením omezeným
IČ:
25797000
DIČ: CZ25797000
Spisová značka:
B 6112 vedená u Městského soudu v Praze
Datum vzniku:
20. září 1999
Webová stránka: www.svum.cz

 

 

 

 

 

 

Laboratoř patří k předním pracovištím aplikovaného výzkumu. Dle požadavků zákazníka jsou zde prováděny dlouhodobé oxidační a korozní zkoušky pro zkoušení materiálů při zvýšených teplotách a v korozním prostředí, se zaměřením na energetiku a chemické inženýrství.

 

 

 

 

 

 

Profil laboratoře:
Laboratoř má k dispozici šest speciálních pecí vybavených muflemi z chemicky odolné plynotěsné keramiky. Pece jsou unikátní zejména svojí kapacitou. Umožňují dlouhodobé zkoušky v agresivním plynném prostředí, včetně zkoušek pod úsadou. V současnosti jsou v těchto pecích zkoušeny hlavně materiály pro nejadernou energetiku (kotle na uhlí, biomasu, spalovny komunálního odpadu). Pro zkoušky oxidačních vlastností na vzduchu za vysokých teplot jsou využívány běžné odporové a superkanthalové pece (do 1600 °C).

 

 

 

Laboratoř je dále vybavena elektronovou mikrosondou (EPMA) s vlnově disperzními spektrometry. Zařízení slouží pro detailní výzkum korozních vrstev a ostatní chemické analýzy pevných látek (strukturní složky materiálů, úsady z kotlů...).

Mimo výzkumu vysokoteplotní koroze laboratoř provádí také normované zkoušky mezikrystalové koroze a poskytuje kompletní korozní poradenství a inspekční činnost. V rámci technické pomoci řeší případy havárií v důsledku korozního napadení.

 

Činnost laboratoře:

  • zkoušky oxidačních vlastností a strukturní stability do 1600 °C
  • zkoušky ve speciálních atmosférách a pod úsadou do 1000 °C
  • zkoušky koroze a mezikrystalové koroze podle ČSN, ISO, EN, ASTM, DIN a GOST
  • chemické analýzy pomocí elektronové mikrosondy
  • inspekční činnost (nedestruktivní měření tloušťky kovových i nekovových povlaků, ultrazvukové měření tlouštěk kovových materiálů, odběr a analýzy úsad, provozní měření a záznam teplot...)
  • kompletní poradenství v oblasti koroze kovů
  • přímé měření kyselého rosného bodu ve spalinách

 

 

 

 Profil společnosti

SVÚM a.s.

 

Akciová společnost SVÚM byla založena k 1. lednu 1994 a to privatizací bývalého Státního výzkumného ústavu materiálu v Praze (SVÚM). Tento ústav byl založen již v roce 1949 a postupně se vypracoval v přední centrum výzkumu v oblasti kovových materiálů, plastů a jejich zkoušení. Privatizace v roce 1994 zachovala původní zkrácený název SVÚM spolu s ochrannou grafickou známkou.

 

Společnost SVÚM a.s. je privátní výzkumnou organizací, jejíž hlavní činností je výzkum a vývoj kovů, plastů, kompozitů a zkoušení jejich vlastností v akreditovaných laboratořích.

 

Společnost SVÚM a.s. se pravidelně účastní výzkumných projektů podporovaných Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Technologickou agenturou ČR, Grantovou agenturou ČR a mezinárodních projektů podporovaných Evropskou unií (rámcové programy, COST, EUREKA apod.)

 

 více o společnosti >>>

 

 


 

 

 

 

 
 

Expert portálu i-TES  pro výzkum a vývoj

RNDr. Neubert Milan

neubert@volny.cz

+420 777 748 209

 

 

Výzkum a vývoj

Zkušebnictví, laboratoře a testování

 

 

 

Zajímají Vás širší informace o společnosti?

 

Zaregistrujte se do programu PREMIUM >>>

Registrovat společnost telefonicky na čísle +420 777 748 228

 

Objednejte si analýzu společnosti >>>

Pište nám na email info@i-tes.com nebo volejte na číslo +420 777 748 205

 

Zažádejte si o další informace o společnosti ZDARMA >>>

Registrované společnosti mohou získat širší informace o společnosti na emailu info@i-tes.com.

 

 


Zdroj dat
http://www.svum.cz/cz/oddeleni-koroze


i-TES | Varga Tomáš: Tel.: +420 777 748 228 | vaga@swissconsulting.cz | http://www.i-tes.com


 © 2006-2022 Insion