Portál pro uživatele dopravy a přepravy materiálu, strojů a zařízení, minerálů a surovin, těžebního, stavebního průmyslu a důlní činnosti česky deutsch english


Rozšířené ...
Výrobky a služby kategorie i-TES: Internetový Technicko-Ekonomický Server

Výrobky a služby kategorie

Výrobky a služby kategorie Laboratoř creepu


 

Služby výzkumné a akreditované zkušební organizace pro zkoušky pevnosti, únavy, metalografii, tečení, korozi. Zkušební organizace svařování. Vyrábíme protikorozní povlaky, kluznou folii METALOPLAST, výrobky z PTFE a teflonu, permanentní magnety.

 

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Obchodní jméno:

SVÚM a.s.
Sídlo:
Tovární 2053, 250 88 Čelákovice
Česká republika
Právní forma:
Společnost s ručením omezeným
IČ:
25797000
DIČ: CZ25797000
Spisová značka:
B 6112 vedená u Městského soudu v Praze
Datum vzniku:
20. září 1999
Webová stránka: www.svum.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zkušební laboratoř creepu (č.1151.1) je akreditována Českým institutem pro akreditaci (ČIA) dle ČSN EN ISO/IEC 17025 a vlastní certifikát od General Electric Aircraft Engines.

 

Profil laboratoře:
Laboratoř patří k předním pracovištím aplikovaného výzkumu v oboru kovových materiálů a její práce jsou zaměřeny zejména na chemické inženýrství a energetiku. Předmětem výzkumu jsou nízkolegované, feritické a austenitické žárupevné oceli a slitiny na bázi niklu pro letectví, stacionární turbiny a chemická zařízení.

Výhodou laboratoře je značná kapacita zkušebních strojů pro zkoušky (k dispozici je 180 zkušebních strojů).

 

 

 

Činnost laboratoře:

 • vývoj nových typů žárupevných materiálů, zjišťování vztahů mezi technologií, strukturou a vlastnostmi
 • zkoušení žárupevnosti, matematické vyhodnocování výsledků, formulace matematických modelů žáropevných vlastností, extrapolace dat
 • výpočty životnosti žárových částí v energetice a v chemickém průmyslu
 • studium dlouhodobé strukturní stability kovových materiálů
 • komplexní poradenská činnost a expertizy v oblasti energetiky, letectví a chemického průmyslu
 • výzkumná a poradenská činnost v dalších oblastech spojených se zaměřením laboratoře
 • použití nových žárupevných niklových a kobaltových slitin
 • využití služeb databáze vlastností žárupevných ocelí a slitin
 • tepelné zpracování slitin na bázi niklu
 • zkoušky žárupevných vlastností
 • zkoušky pevnosti při tečení do 1200°C,
 • zjištění creepových deformačních charakteristik do 1150°C
 • stanovení rychlosti růstu trhlin při tečení do 650°C

 

 

 

 

 Profil společnosti

SVÚM a.s.

 

Akciová společnost SVÚM byla založena k 1. lednu 1994 a to privatizací bývalého Státního výzkumného ústavu materiálu v Praze (SVÚM). Tento ústav byl založen již v roce 1949 a postupně se vypracoval v přední centrum výzkumu v oblasti kovových materiálů, plastů a jejich zkoušení. Privatizace v roce 1994 zachovala původní zkrácený název SVÚM spolu s ochrannou grafickou známkou.

 

Společnost SVÚM a.s. je privátní výzkumnou organizací, jejíž hlavní činností je výzkum a vývoj kovů, plastů, kompozitů a zkoušení jejich vlastností v akreditovaných laboratořích.

 

Společnost SVÚM a.s. se pravidelně účastní výzkumných projektů podporovaných Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Technologickou agenturou ČR, Grantovou agenturou ČR a mezinárodních projektů podporovaných Evropskou unií (rámcové programy, COST, EUREKA apod.)

 

 více o společnosti >>>

 

 


 

 

 

 

 
 

Expert portálu i-TES  pro výzkum a vývoj

RNDr. Neubert Milan

neubert@volny.cz

+420 777 748 209

 

 

Výzkum a vývoj

Zkušebnictví, laboratoře a testování

 

 

 

Zajímají Vás širší informace o společnosti?

 

Zaregistrujte se do programu PREMIUM >>>

Registrovat společnost telefonicky na čísle +420 777 748 228

 

Objednejte si analýzu společnosti >>>

Pište nám na email info@i-tes.com nebo volejte na číslo +420 777 748 205

 

Zažádejte si o další informace o společnosti ZDARMA >>>

Registrované společnosti mohou získat širší informace o společnosti na emailu info@i-tes.com.

 

 


Zdroj dat
http://www.svum.cz/cz/oddeleni-creepu


i-TES | Varga Tomáš: Tel.: +420 777 748 228 | vaga@swissconsulting.cz | http://www.i-tes.com


 © 2006-2023 Insion